Värsked ideed

Kas organisatsioon vajab väljastpoolt ideid ja mõtteid? Värsked võivad olla täiesti uued ideed kui ka vanade ideede värskendus või teine vaatenurk. Kindlasti vajame pidevalt värskeid ideid. Küsimus vaid selles, kuidas neid saada. Võib lugeda raamatuid, käia konverentsidel, suhelda teiste organisatsioonide inimestega jms. Üks võimalus on ka kasutada väliskonsultanti tunnustatud rahvusvahelisest firmast.

Konsultandiga kohtumiseks pakume välja vähemalt kahte võimalust. Kootsing, kus konsultant aitab lahendust otsida sinu poolt kirjeldatud väljakutsele. Ja teiseks võimaluseks on õpiamps, kus konsultant teeb ülevaate Sinu poolt välja valitud 1-2 teemast.

Sõna võtame vaid neil teemadel, kus meil olemas usaldusväärne taust.

Kohtumiseks planeerime kuni kaks akadeemiline tund. Vastavalt kokkuleppele kas üle veebi või näost-näkku. Pole vahet kas ühele inimesele või grupile. Sinu jaoks on see kohtumine tasuta ja sellega ei kaasne mingeid kohustusi.

Värskete ideede teemasid allpool. Kindlasti ei ole see lõplik nimekiri.

 • Usaldus B2B müügis
  • Mercuri Research tehtud uuring 2022 baasil selgitasime välja, millest sõltub usaldus ja kuidas seda paremini võita. Loe lisaks.
 • B2B müügi 10 trendi maailmas
  • Mercuri Research tehtud uuring 2021 baasil selgitasime olulisemad B2B müügitrendid maailmas. Loe lisaks.
 • Väärtuspõhine müük
  • Innovatsioonist ja toote arendamisest üksi ei piisa. Kliendile tuleb näidata saadavat väärtust makstud hinna eest. Loe lisaks.
 • Konkurentsist lähtuv müük (6 Battle Fields)
  • Kliendi silmis oleme sageli oma konkurentidega sama head ja seepärast otsustabki klient vaid hinna alusel. Meil tuleb selgelt eristuda kliendi silmis. Loe lisaks.
 • Võtmekliendihaldus (KAM; SAM; GAM)
  • Võtmeklientidega töötamise eesmärk on kasutada ära kogu potentsiaal ja vähendada riske. Loe lisaks.
 • Läbirääkimised või müük
  • Meil tuleb olemasolevate lojaalsete klientidega muutunud olukorras tingimustes kokku leppida ja siin on ohtlik vaid müügitehnikatest lähtuda. Loe lisaks.
 • Sale ja Väle organisatsioon (Agility Resiliance)
  • Eesti keeles kasutatakse termineid agiilne ja käibenõtke. Sisu on sama. Tänases äris kiirete tõusude ja mõõnadega peame olema ette valmistatud. Loe liaks.
 • Müüa või teenindada
  • Nii mõneski organisatsioonis püütakse vältida sõna müük. Müügil on liiga agressiivse lähenemise kuvand. Müüa võib erinevalt ja lähtuvalt firma strateegiast. Loe lisaks.
 • Kaugmüük
  • Kaugmüük on tulnud, et jääda. Kindlasti ei vähenda see näost-näkku müügi osatähtsust. Siin tuleb leida õige balanss ja sobivad tehnikad. Loe lisaks.
 • Müüv organisatsioon
  • Tänapäeval ei piisa enam sellest, et vaid müüjad müüvad. Klient usaldab spetsialisti enam kui müüjat. Erinevad töötajad puutuvad kokku klientidega erinevates olukordades. Loe lisaks.

Võta julgelt ühendust. Arutame milline teema või probleemi lahendamine võib huvi pakkuda ja lepime kohtumise aja kokku.

Sinu Mercuri

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.