Praktiline info

PRAKTILINE INFO 

Mercuri Internationalil on kinnitatud majandustegevusteade (TKH Majandustegevusteade nr 142157) täiskasvanute täienduskoolituste korraldamise kohta.

Õppekavad
Mercuri koolitused kuuluvad järgmistesse õppekavade rühmadesse: ärindus ja haldus, juhtimine ja haldus, hulgi- ja jaekaubandus.

Ärinduse ja halduse alla kuuluvad kõik Mercuri müügi- ja teeninduse kursused (näiteks Tulemuslik müügitöö, Assertiivne müük, Konsulteeriv müük, Kliendikeskne teenindamine jne).
Juhtimise ja halduse alla kuuluvad kõik Mercuri juhtimiskursused (Müügipersonali juhtimine, Inimeste juhtimine, Liidrioskuste arendamine, Strateegilised läbirääkimised jne).

Õppekeel ja õppevorm
Õppekeel on eesti keel ja õppetööd viiakse läbi lühikursuste või -seminaride vormis. Täpsem töövorm on kirjeldatud iga koolituse sisututvustuses.

Koolitustele registreerumise ja arveldamise kord
Mercuri koolitused on mõeldud eelkõige äriettevõtete ja riigiasutuste töötajatele, kes soovivad täiendõpet lähtuvalt oma tööülesannetest.
Koolitustele registreerimine toimub jooksvalt ja vastavalt tellija soovile.
Koolituse tellija ja koolituse pakkuja vahel vormistatakse tellimuse kinnitus vastavalt tellija poolt valitud koolituse kohta.
Arveldamine toimub vastavalt koolitaja poolt tellijale esitatud arve põhjal. Arved väljastatakse koolituse toimumise ajal.

Koolitusel osaleja nime muutmise ja koolitusest loobumise kord
Kui soovitakse enne koolitust vahetada osaleja nime, siis tuleb sellest koolitajale teada anda vähemalt üks nädal enne koolituse toimumist. Enne koolitust saadetakse osalejatele kursuse kutsed.
Kui on koolitusele registreerutud ja soovitakse loobuda, siis tuleb sellest koolitajat teavitada vähemalt üks nädal enne koolituse algust.

Koolituse ja/või seminari lõpetajatele väljastatakse tunnistus või tõend, kui osaleja on õppekava täitnud täies mahus.