PERSONAALSED LAHENDUSED

Me disainime koolitusi ja konsultatsioone nii organisatsioonidele kui ka inimestele, võttes arvesse nende vajadusi ja väljakutseid.

Võta meiega üendust

Müük

Müük on teise osapoole mõjutamine endale soodsate otsuste saamiseks. Me kõik mõjutame teisi. Me kõik oleme müügis, soovime me seda või ei.

Read more

Juhtimine

Juhtida saab objektide vahelisi protsesse. Tulemuse saavutamise eelduseks on soorituse juhtimine ja pädevuse arendamine.

Read more

Teenindus

Klienditeenindus on firma visiitkaart. Organisatsioonisisene teenindus on koostöö eelduseks.

Read more

MERCURI TEENUSED

Strateegilise pädevuse juhtimine

Kõiki töötajaid hõlmav firmasisene arenguprogramm, mis koostatakse teie organisatsiooni pädevustaseme tõstmiseks, ühendades pädevuse arengu strateegiliste eesmärkidega.

Read more

Müügiprotsesside konsulteerimine

Müügiprotsesside optimeerimise meetod, mis hõlmab struktuure, vahendeid ja inimressursse ning mille eesmärgiks on leida kasutamata potentsiaal. Protsessi käigus analüüsime müügitegevuste otstarbekust ja efektiivsust ning hindame ressursside kasutamist.

Read more

Personaalne juhendamine

Mercuri konsultant aitab töötajal leida võimalusi, mis tagavad eesmärgipärase tegutsemise. Igapäeva tööd jälgides ja tagasisidet andes aitab konsultant kindlustada eesmärkide täitmise.

Read more

”Mercuri were instrumental in guiding and training us to The Kramp Way of Selling that now makes our sales team a USP for our customers”

Kramp Groep
Kes me oleme

Kes me oleme ja mis väärtust me pakume

Inimeste ja protsesside arendamise kaudu müügiedukust võimaldavad müügieksperdid. Me pakume klientidele kohandatud lahendusi müügitulemuse ja müügiedukuse saavutamiseks.

Read more

More happy clients

"Our Academy, powered by Mercuri, is adding real value to customer engagement processes."

Electrolux

"At Toyota, we place high demands on our leaders and therefore we have very high demands on the consultants we work with in leadership development. Mercuri has become a close partner in our pan-European leadership program and is appreciated by all our participating leaders. In addition to having a high uniform level of their deliveries, they are very easy to work with and take clear responsibility and ownership for their parts in the program"

Fredrik Fjellstedt

Toyota

"We can immediately see the impact of Mercuri’s Selling At My Best. We have had the highest engagement scores in the history of the company – 91% compared to a previous best of 81%. Our year on year result is 40% up compared to the same time last year."

Dan Buckingham

Virgin Holidays

Global and local expertise

Our global work

Generating growth on a global basis takes more than just good intentions. It demands the ability to adjust continuously and learn new skills. It also means taking on new roles when interacting with customers, in order to win and retain their loyalty. With us as your partner, your business units will obtain the necessary competencies to make your international strategies succeed by:

Read more
Getting started

See what Mercuri can do for you

We care about your sales. If you want to know more about how we can help you, then please contact us.

Contact