Koolitamise metoodika

Mercuri kasutab koolitamisel raamsüsteemi, millele toetudes antakse koolitusteema edasi nii, et see haakuks tähendusega osalejate jaoks ning mõistete sisuga. Oskusi õpetatakse läbi tegevuste praktilise juhendamise ning isikliku kogemuse kaudu.

Koolitusprotsessis saavad osalejad kõigi teemade puhul vastused küsimustele: Miks me seda õpime? Miks see on oluline? Mis on olulised mõisted, mida see teadmine sisaldab? Kuidas neid teadmisi kasutada? ja suunatakse ka mõtlema sellele: “Kuidas seostada seda oma olukorraga? Kui seda kasutan, millist kasu sellest saan?”

Selline koolitusprotsess on kohandatav vastavalt koolitatavate arengutasemele, hetkevajaduse kontekstile, erinevatele teemadele ja arvestab inimeste erinevaid õppimisviise.