Konkurentsi tõrjumine

Eesmärk

Projekti idee on müügimeeskonna konkurendi analüüsist lähtuva argumentatsiooni oskuste arendamine ning müügi kasvatamine.

Info

Konkurentsi olukorra analüüs ja ettevalmistamine
2-3 peamise konkurendi tuvastamine
Näidiskõnede kuulamine kitsaskohtade tuvastamiseks

Six Battlefields™ kontseptsiooni kasutamine müügi suurendamiseks olukorras, kus turuosaliste vahel on väike vahe
Meie tugevused, mida klient ei vaja
Meie tugevused, mida klient vajab
Meie nõrkused
Konkurentide tugevused, mida klient ei vaja
Konkurentide tugevused, mida klient vajab
Konkurentide nõrkused

Six Battlefields™ alusel müügi argumentide ja loogika väljatöötamine
“Konkurendivastased” elemendid müügikõnedes
Meetodid, millega panna klient huvi tundma sinu tugevustest
Sinu nõrkustega töötamise põhimõtted
Tõhus veenmine väärtustest ja kasust, mis sünnib koostöös sinu ettevõttega
Klientide valimine, kelle puhul kasutada Six Battlefields™ strateegiat
Kampaania eesmärkide seadmine ja tulemuste hindamine

Pakett põhineb ettevalmistusel, 2-päevasel  Six Battlefields™ kombinatsioonil treeningust ja töötoast, kus käsitletakse kõiki Infos kirjeldatud punkte ning järelkohtumist.

Loe lisaks Six Battlefields™


Vaata lisaks meie rahvusvaheliselt lehelt