Koostöö eelised Mercuriga

Mercuri tõekspidamised

  • Muutused ja areng on eduka organisatsiooni aluseks
  • Turueesmärgid on organisatsiooni ja selle inimeste arendamise aluseks
  • Eduka organisatsiooni väljaarendamiseks kulub aega ja see peabki nii olema
  • Firmapoliitika – ei mingeid spontaanseid otsuseid – peab olema organisatsiooni arendamise aluseks
  • Muutus toimub ainult siis, kui areng on integreeritud igapäevatöösse
  • Esmatasandi juhid on võtmeisikud tulemuste saavutamisel
  • Organisatsiooni olemasolev kogemus on äärmiselt oluline ressurss
  • Näiliselt väikesed muutused suhtumises ja käitumises on sageli aluseks suurtele edusammudele töönäitajates
  • Kui edu valem on loodud, saab seda paljundada

Miks Mercuri International?

Kõige põhjalikumat ja  struktureeritumat käsitlust pakkuv kliendisuhete valdkonna konsultatsiooni- ja koolitusfirma Mercuri International’i eripära seisneb konsultatsiooni ja koolituse sidumises. Seetõttu suudame aidata planeeritud muutusi ka juurutada. Oma klientidele oleme olnud abiks müügiorganisatsiooni arendamisel alates 1990 aastast

Oleme usaldusväärne partner . Meie tegevus on läbipaistev ja kliendil on võimalik kontrollida selle vastavust meie kvaliteedisüsteemile.

Usume spetsialiseerumisse Kõik meie konsultandid on oma  valdkonna spetsialistid ja on saanud vastava ettevalmistuse. Meie konsultandid omavad põhjalikke teadmisi juhtimisest, müügiarendusest, müügijuhtimisest, kliendisuhetest ja spetsiifilistest kompetentsivaldkondadest nagu projektijuhtimine. Kõigil konsultantidel on põhjalik kogemus oma töövaldkonnast.

Oleme pühendunud tulemuste saavutamisele  Meie jaoks seisneb see kliendi toetamises tema pingutustes strateegiaid realiseerida. Teeme seda väga lihtsal viisil ja tulemustele keskendudes. Meie kogutud kogemused ja kompetents on teie käsutuses, kui vaatame üle ning arendame töömeetodeid, suhtumisi ja tegevusi teie organisatsioonis. Oleme tuntud tulemuste, mitte vabanduste poolest!

Areneme pidevalt Et püsida pidevalt esirinnas kontseptsioonide ja andragoogika arengu osas, teeb Mercuri International tihedat koostööd mitmete ülikoolidega, näit. St.Galleni ülikool Šveitsis. Kõigil meie konsultantidel on individuaalsed arenguplaanid ja nende töö üks osa on oma oskuste arendamine

Pakume täiendavalt avatud kursusi. Muutusteprotsessi ajal juhtub sageli, et organisatsiooniga liituvad uued töötajad. Meie avatud kursuste programmi kaudu nimega Mercuri International Business School™, mida pakutakse paljudes riikides üle maailma, saame pakkuda koolitust vastavalt individuaalsetele vajadustele. See on ka kiire võimalus aidata uued töötajad vajalikule tasemele ülejäänud kaastöötajatega võrreldes.

Oleme esindatud enam kui 50 riigis  Pikaajaline rahvusvaheline kogemus annab kindlustunde rakendatavate meetodite toimimisest praktikas