Mercuri avatud koolitused (Mercuri Business School™)

Avatud koolitused

Mercuri avatud koolitused on välja töötatud erinavate konsultantide poolt erinevatest riikidest koostöös oma ala ekspertide ja erinevate ülikoolide teadlastega. Mercuri teeb koostööd eri maade ülikoolidega nagu St Gallen, Lund, Rotterdam. Mercuri poolt kasutatavad metoodikad ja töömudelid on  rahvusvaheliselt testitud ja tagavad nende praktilise väärtuse. Koolituste kohandamine kohalikele oludele vastavalt toimub kohalike kogenud konsultantide kogemuse rakendamise kaudu.

Mercuri on läbi aastate valitud üheks tippkoolitajaks maailmas.

Mercuri ja SAP koostööprogramm teist aastat järjest hõbedal.

Mercuri International Eesti pakub rahvusvaheliselt tunnustatud Mercuri International Business School™ kursuseid juhtidele ja kliendisuhete valdkonna spetsialistidele, sh. müügiesindajatele, teenindajatele ja assistentidele.

Avatud kursused on jaotatud valdkondade alusel:

  • Müük
  • Juhtimine
  • Teenindus

Avatud kursustel võivad osaleda kõik huvilised nii erinevast kui ka samast organisatsioonist.