Majanduslangus paneb müügioskused proovile

Müüginumbrid kahanevad, ostjaid jääb vähemaks.

See on praeguse aja reaalsus. Ühiskonnas on palju põhjuseid, miks majandus on languses ning müügiinimestele esitab see olukord uusi väljakutseid.

Sellest enam ei piisa kui kaup poes ringi tõsta, kodulehte kasutajasõbralikumaks muuta või uued  tragid müüjad tööle võtta. See ei muuda kriisi ning iga kriisi aja on majanduses toimunud ümberkorraldused. Mõnede teenuste ja kaupade järgi nõudlus suureneb, mõningaid kaupu enam suure hooga ei osteta. Üheks märkimisväärseks müügi languse põhjuseks on hinnatõus ehk ostjal tuleb oma muutunud finantsvõimekusega arvestada. Teiseks oluliseks põhjuseks on ühiskondlikud pinged ning teadmatus, milleni need  pinged võivad viia.

Kuid iga kriisi ajal on jäänud visamad ettevõtted ja müüjad ellu ning saanud hakkama.

Mis siis tingib hakkama saamist?

1. Motivatsioon

Kõige  olulisem  on  müügiinimesel enda jaoks oma töine motivatsioon ära sõnastada. Mis põhjusel  on valitud müüja amet ning kas sellest põhjusest piisab, et olla motiveeritud oma igapäevases töös.  Seetõttu on positiivne motivatsioon võtmeteguriks muutunud olukorras hakkama saamiseks.  Senikaua kui on motivatsiooni tegeleda müügiga, senikaua suudetakse muutuvate oludega kohaneda. Probleem tekib siis, kui kaob motivatsioon müügiga tegeleda, kui kaob usk müügi võimalikusse. Seetõttu on igal müügiga tegeleval inimesel oluline enda käest küsida  – mis mind motiveerib müügitöös?

2. Paindlikus, kohanemine ja visadus

Muutused on elu osa ning praegusel ajal tuleb kiirelt kohaneda muutuvate oludega. Ei saa jääda „eilsesse päeva“ kinni. Need müügi meetodid ja kanalid, mis töötasid eile, ei pruugi täna enam töötada. Kui motivatsioon on olemas, siis saab praegust olukorda analüüsida, paindlikult kohaneda ning muutuva ajaga kaasas käia.

3. Müügioskuste täiendamine

Praegu on paras aeg oma müügioskuseid täiendada. Hea on oma müügistrateegiaid analüüsida, teha sobivaid muutusi, et konkurentsis püsida. Müüja professionaalsetest müügioskustest on alati kasu. Kui müügioskusi napib, siis koolituste ja enesetäiendamise jaoks on alati õige aeg. Heade müügioskustega suudetakse ka keerulisemad ajad majanduses üle elada.

4. Realistlik suhtumine ellu

Pole põhjust arvata, et kohe on kriis läbi ning elu muutub endiseks. Futuroloogidel on mitmeid kõhedaks tekitavaid prognoose, mis võib maailma majandusest lähiaastatel saada. Jääb loota, et nad eksivad oma tuleviku prognoosides. Kuid realistlik suhtumine ellu ja müügitulemustesse aitab säilitada motivatsiooni tegutsemiseks.

Praegu on sobiv aeg tegeleda enesetäiendamisega, motivatsiooni teadvustamise ja tugevdamisega,  müügioskuste lihvimisega, sest nii on kergem keerulistel aegadel hakkama saada. Koolitused ja mentorlus ongi selleks, et muutuvatel aegadel hakkama saada parimal võimalikul moel.

ANNELI SALK

MERCURI KOOLITUSED