2 TOOLI VAHEL: KULUEFEKTIIVSUS VÕI LISAVÄÄRTUS

Täna seisavad paljud ettevõtted silmitsi väljakutsega leida tasakaal kulude kokkuhoidmise ja lisaväärtuse pakkumise vahel oma klientidele. Ühelt poolt püüame vähendada kulusid ja automatiseerida müügiprotsesse, teiselt poolt aga pakkuda enam personaalseid ja kvaliteetseid lahendusi. See on nagu üritada istuda kahe erineva tooli peal korraga.

KVALITEETNE LAHENDUS EI KONKUREERI ODAVA HINNAGA

Kas on võimalik korraga saavutada kuluefektiivsust ja lisaväärtust? Alati ei soovi kliendid tippkvaliteeti, vaid otsivad pigem soodsat hinda. Näiteks aktiivselt reklaamitav Temu.com keskendub hinnaga konkureerimisele. Siiski leidub alati kliente, kes eelistavad kvaliteetseid ja personaalseid lahendusi. Näiteks võib arvutit müüa e-poes võimalikult soodsalt, samas kui IT täislahendust pakutakse nii, et kliendi bilansis pole ühtegi arvutit ega tarkvara. Kasumit saab teenida mõlema ärimudeliga, kuid need nõuavad erinevat lähenemist. Tarbekauba puhul on võtmesõnadeks automatiseerimine ja töötajate arvu vähendamine, samas kui lahenduste pakkumisel on olulised personaalne lähenemine, professionaalsus ja keskendumine kliendi eesmärkidele. See on strateegiline otsus, mis tuleb teha, et mitte kahe tooli vahele jääda.

HOIAME NEED 2 ERINEVAT ÄRILOOGIKAT LAHUS

Need kaks erinevat äriloogikat konkureerivad erinevates keskkondades ja eeldavad erinevat strateegiat. Loomulikult võib ettevõte otsustada tegeleda mõlema suunaga, kuid see nõuab selget eristamist ja brändimist. Näiteks Lexuse lansseerimisel keelati Toyota müüjatel Lexuse salongi sisenemine Toyota embleemidega. Selline lähenemine aitab klientidel selgelt mõista, millise brändi ja väärtuspakkumisega on tegemist.

Kaido Vestberg