Usaldus on uus valuuta B2B müügis

Kiirete muutuste ajal ja ettearvamatul globaalsel turul on usaldusel meie ärisuhetes üha olulisem roll.

Usaldus on igat tüüpi suhete aluseks. See on peamine edu ja õitsengu allikas kõigis elu erinevates valdkondades, nii abielus, sõpruses, ärisuhetes, poliitikas. Ilma usalduseta ei saa me koostööd teha. Nii lihtne see ongi.

Usaldus on täna tähtsam kui kunagi varem

Elame praegu ebakindlas maailmas, kus on keskkonnakriisid, pandeemiad, sõjad, hüperinflatsioon, komponentide nappus ja energiakriisid. Ja kriisi ajal umbusaldus kasvab. Ainus, mida me siis teha saame, on luua turvaline ostukeskkond. Ebakindlatel aegadel ei tee me äri inimeste, ettevõtete või riikidega, keda me ei usalda. Teiseks muutuvad meie ootused aja jooksul. See, mida me täna ettevõtetelt ja inimestelt ootame, ei ole sama, mis 15 aastat tagasi, isegi kui usalduse alus on sama.

Usaldus on tunne või usk, et üksikisikul või ettevõttel on head kavatsused, ta on aus ega tee teile kahju või et miski on turvaline ja usaldusväärne. See tähendab, et kui ma ütlen “ma usaldan sind”, siis ma mõtlen “ma usun sinusse”. Olen valmis teiega äri ajades riskima, sest tunnen end turvaliselt ja et te ei tee mulle haiget. See tunne suureneb aja jooksul, mis tähendab, et usaldus on olulisem kui kunagi varem. Miks? Sest mida suurema ebakindlusega me silmitsi seisame, seda suurem on vajadus turvalisuse järele.

Usaldamatuse maailmas on usaldus muutumas uueks valuutaks igale ettevõttele, mis soovib täna ja tulevikus edu saavutada.

See on ilmne ka majanduslikust vaatenurgast. Lisaks asjaolule, et teid usaldavad kliendid on lojaalsemad, ostavad teie käest tõenäolisemalt ja soovitavad teid tõenäolisemalt, on kaks peamist põhjust, miks usaldus on äris ülioluline. Esimene on lihtsalt see, et usaldusel põhinevad suhted kiirendavad äritegevust. Seetõttu kulub klientidega äri ajamiseks vähem aega. Teiseks vähendab see teie kulusid järsult, kuna tehingu saab teha sujuvamalt, lihtsamalt ja ilma suurema bürokraatiata.

Mercuri Reseach küsitles ligi 1000 ettevõtete vaheliste tehingute otsustajaid, et teada saada, mis on nende arvates ülioluline, et nad saaksid müüjat või tarnijat usaldada. Tulemus näitab 6 usalduse mõõdet, mis on klientide poolehoiu võitmiseks ja seeläbi meie toodete või teenuste ostmisel turvatunde tekitamiseks üliolulised. See puudutab usaldusväärsust, pädevust, ausust, head tahet, mainet ja turvalisust.  24. november 2022 Müügikonverentsil The Future State of Sales meie kolleeg Mercuri Reseach juht Henrik Larsson-Broman rääkis oma ettekandes nendest teguritest põhjalikumalt.

Juhid ja müügiinimesed kulutavad õppimisele ja professionaalsele arengule liiga vähe aega.

Kõik uuringud viitavad tõsiasjale, et me kulutame õppimisele liiga vähe aega. Gartneri andmetel vajab peaaegu 6 inimest kümnest ehk 58 protsenti kogu tööjõust uusi oskusi lihtsalt oma tööülesannete täitmiseks. Põhjus on lihtsalt selles, et rollid muutuvad, nõuavad uusi oskusi – ja me investeerime liiga vähe koolitusse ja õppimisse.

Eurostati andmetel kulutab Euroopa keskmine töötaja õppimisele vaid 1-2 tundi kuus. Seda võrreldakse Maailma Majandusfoorumi uuringuga, mille kohaselt peaksime kulutama haridusele vähemalt 20 tundi kuus või 25 päeva aastas. See kehtib muu hulgas müügijuhtide ja müüjate kohta. Peame õppimisele kulutama oluliselt rohkem aega kui praegu.