Spetsialisti koolitamine – uusim edutegur müüvas organisatsioonis

Spetsialisti koolitamine müügivaldkonnas tagab suurema väärtuse

Spetsialisti müügioskus suurendab nii spetsialisti enda kui ka tema poolt esindatava organisatsiooni ja toote või teenuse väärtust.

Müügioskus on oluline eeldus hea spetsialisti karjääris juba täna

Edukaks olemise eelduseks ei ole vaid oma valdkonna hea tundmine, vaid ka oskus mõjutada oma kolleege, ülemusi, kliente ja sõpru. Oma tahtmise saamiseks tuleb osata müüa. Paljud meist teevad seda alateadlikult. Osadel meist on paremad eeldused, teistel väiksemad. Nii nagu paljude oskustega, on ka müügis vaja teatud eeldusi, kuid alati on võimalik sedagi tööd õppida paremini tegema. Lisaks keelte oskamisele ja IKT kasutamisoskusele, on saanud müügioskusest tähtis osa iga spetsialisti ja ka loomulikult ka juhi töös. Müük on seotud inimeste emotsioonidega, mida niipea veel masinad üle ei võta. Inimlikkus on midagi, mis on ja jääb omaseks vaid inimesele. Me kaotame üha enam tööd masinatele, kuid inimlikkus, sh müügitöö, muutub aina olulisemaks. Seepärast spetsialist ja ka juht, kes lisaks oma valdkonna tundmisele ka müügitööd oskab teha, on kindlasti enam hinnatud. Kui teatud valdkondades spetsialistid kaotavad tööd masinatele, siis müüvast spetsialistist ei taha keegi lihtsalt loobuda.

Müüv organisatsioon on kriitiline edutegur juba täna

Kliendina soovime pigem kuulata spetsialisti nõu kui aktiivse müügimehe survestavat juttu.

Edukad firmad vähendavad müügikulusid – Mercuri uuringu kohaselt isegi keskmiselt 20%. Kuidas see on võimalik? Automatiseerides kõiksugu tellimuste vastuvõtmisi, pakkumisi, e-kaubanduse ja digitaalse müügi kasutamine jms. Kui digimüük võtab inimestelt tööd ära, siis sotsiaalmüük eeldab kogu organisatsiooni panust. Kui müüjate arv langeb kiiresti juba aastaid, siis müügiga tegelevate spetsialistide ja juhtide arv kasvab veelgi kiiremini. Müügikulude kokkuhoiu ja edu saavutamise võtmeks ongi spetsialistide kaasamine müügitöös. Kliendina soovime pigem kuulata spetsialisti nõu kui aktiivse müügimehe survestavat juttu. Spetsialistid, kes suudavad, oskavad ja tahavad müüa, on firmadele suur väärtus.

Spetsialisti müügitöö sõltub eelkõige suhtumisest.

Paljudel on müügist ettekujutus kui vaid raamatu- või tolmuimeja müügist. B2B ja ka paljudes B2C valdkondades on valdkonna tundmine vägagi oluline. Kindlasti on iga spetsialisti töös vähem või rohkem rutiinseid tegevusi, mida saab anda masinatele või madalama kvalifikatsiooniga spetsialistile. Müüvate spetsialistide aja vabastamine müügitööks annab firmale olulise konkurentsieelise. Ka müügitöös on palju rutiini, mida saavad ära teha masinad või madalama kvalifikatsiooniga müüjad. Enamik spetsialiste, kellega olen enam sügavuti müügitööst rääkinud, mõistavad selle tähtsust ja vajalikkust nii enda karjääris kui ka esindatava firma käekäigus. Aga selleks on vaja võtta aega ja tegeleda teemaga.

Kes koolitab spetsialiste müüma?

Negatiivne kogemus müügitöö arendamisest võib ära rikkuda tahtmise müüa. Info külluses pääsevad esile kõiksugu teooriad ja koolitajad. Kuidas olla kindel, et valik on õige? Infoühiskonnas on määravaks usaldus. Eestis on täna üle 5000 koolitaja, maailmas on neid miljoneid. On olemas ülemaailmsed organisatsioonid, kes jälgivad pakkujaid ja teevad nimekirju firmadest, kellele võid kindel olla. Mercuri International on valitud maailma TOP 20 müügikoolitajaks nii Training Industry kui ka Selling Power poolt ja seda juba vastavalt 6. ning 7. aastat järjest!

Kaido Vestberg

Tutvu siin ka Eesti Töötukassa koolitustoetusega tööandjatele, kes soovivad arendada enda töötajaid muutuste olukorras .