Sale ja väle organisastioon

Minu küsimusele, kuidas läheb, vastas klient, et nagu ameerika mäed. Mõni kuu tagasi ei jõudnud tellimusi ära täita ja täna tuleb vallandada. Kiiresti muutuv keskkond on tänapäeva uus normaalsus. Kuidas sellega kohaneda? Väiksematel ettevõtetel on ilmselt lihtsam kohaneda kui suurtel. Aga ka suuremad organisatsioonid saavad selleks valmistuda.

Selleks tuleb olla korraga nii SALE kui ka VÄLE. Need terminid on minu arvates suupärasemad ja viitavad kahele võõrsõnale.

SALE ehk SÄILENÕTKUS (Resiliency) on organisatsiooni võime liikuda kiiresti, paindlikult ja otsustavalt.

Saledaks tuleb saada nii finantsiliselt, operatiivjuhtimises, tehnoloogiliselt, organisatsiooniliselt, maine aspektist ja ärimudelit lähtuvalt. Ühe võimalusena kiirelt reageerida turu muutustele pakkus välja juba eelmise sajandi lõpus Charles Handy Shamrock (eesti keeles ristikhein) organisatsiooni. (Handy, C. The Age of Unreason. Boston: Harvard Business School Press, 1989, 278 p.) Legendi kohaselt olla Iirimaa pastor Patrick selgitanud paganlastele kolmainsuse fenomeni ristikheina lehe abil. Kolm lehte, aga siiski üks. Nii ka Isa, Poja ja Püha Vaimu näol ei ole meil tegemist kolme vaid üheainsa Jumalaga. Püha Patricku päeva 17. märtsi, tema surmakuupäeva 461 m.a.j., tähistatakse pidustuste ja paraadidega mitmes maailma nurgas.

Nii ka ühe ja sama organisatsiooni töötajad ja funktsioonid jagunevad 3 rühma: tuumik (inglise keeles Core), välja viidud (Outsourced) ja sisse ostetavad (Insourced). Organisatsiooni hoiab koos tuumikmeeskond. Äriliselt mitteolulised funktsioonid tellitakse väljastpoolt. Ja samas peetakse üleval võrgustikku, et vajadusel saaks lisatööjõudu kiiresti ja efektiivselt kasutada. Mitmed teabeorganisatsioonid nagu IKT, konsultatsioon ja koolitus, töötavad sel viisil juba mõnda aega. Loe_lisaks.

VÄLE ehk AGIILSUS (Agility) on viis ebakindlas ja muutuvas keskkonnas toimetulekuks ning selles edu saavutamiseks.

Info ja kommunikatsioonitehnoloogias tuntud lähenemist on hakanud mitmed firmad kasutama. On arvamusi, et agiilne organisatsioon ei vaja strateegiat. Vastupidi, strateegia ehk ühine nn põhjatäht, mille suunas liikuda muutub agiilses organisatsioonis veelgi tähtsamaks. Tavapäraste aastaplaanide tegemine asendatakse rulluvate kvartali ja kuu plaanidega. Teiseks oluliseks teemaks agiilses organisatsioonis on inimesed, kes peavad olema dünaamilised ja valmis vastutust võtma.

Kuidas saada saledaks ja välekaks? Ühte ja ainuõiget lahendust ei ole olemas. See on eelkõige paradigma ja organisatsiooni küsimus. Kiiresti muutuvas keskkonnas tuleb meil selle teemaga kindlasti tegeleda.