Shamrock organisatsioon

Shamrock organisatsioon

Tööjõuturg muutub kiiresti ja on saanud komistuskiviks nii mõnelegi organisatsioonile äri arendamisel. Muutused toimuvad üha kiiremini, mitmed ametid kaovad, tulevad uued. Maatriksstruktuurid, mitme funktsiooniga töötajad, kodukontorid, virtuaalmeeskonnad jms on juba reaalsus mõnda aega. Vabakutseliste töötajate (inglise keeles freelancers) arv Ameerika Ühendriikides ületab aastaks 2027 mitte-vabakutseliste arvu. Milleenlastest 47% on juba täna selles riigis vabakutselised.* Organisatsioonid peavad uue normaalsusega kohanema.

Eelmise sajandi lõpus kirjutas Charles Handy Shamrock (eesti keeles ristikhein) organisatsioonist.** Legendi kohaselt olla Iirimaa pastor Patrick selgitanud paganlastele kolmainsuse fenomeni ristikheina lehe abil. Kolm lehte, aga siiski üks. Nii ka Isa, Poja ja Püha Vaimu näol ei ole meil tegemist kolme vaid üheainsa Jumalaga. Püha Patricku päeva 17. märtsi, tema surmakuupäeva 461 m.a.j., tähistatakse pidustuste ja paraadidega mitmes maailma nurgas.

Nii ka ühe ja sama organisatsiooni töötajad ja funktsioonid jagunevad 3 rühma: tuumik (inglise keeles Core), välja viidud (Outsourced) ja sisse ostetavad (Insourced). Organisatsiooni hoiab koos tuumikmeeskond. Äriliselt mitteolulised funktsioonid tellitakse väljastpoolt. Ja samas peetakse üleval võrgustikku, et vajadusel saaks lisatööjõudu kiiresti ja efektiivselt kasutada. Mitmed teabeorganisatsioonid nagu IKT, konsultatsioon ja koolitus, töötavad sel viisil juba mõnda aega. Nii nagu kodukontor ei sobi kõigile, ei sobi ka Shamrock organisatsioon kõigile. Usaldus ja lojaalsus on ühed olulisemad omadused sellistes võrgustikes töötamiseks. Ja kui korra oled nende põhimõtete vastu eksinud, on väga raske tagasi reele saada. Kommunikatsioon nii tööandjate kui ka töövõtjate vahel on väga tõhus.

Shamrock organisatsiooni ideid on juba juurutatud olukorrast lähtuvalt. Sellise organisatsiooni idee teadlik arendamine annab meile selgema arusaama meie võimalustest ja ka nõudmistest nii põhikohaga kui ka nn vabakutselistele. Tasub otsida uusi võimalusi paremaks kohanemiseks muutustega.

Üks võimalus on küsida nõu Mercuri kogenud konsultandilt ning üheskoos ellu viia vajalikud muudatused, et püsida tänapäeva kiires elutempos konkurentsis.

Tutvu Mercuri konsultatsioonidega lähemalt: http://mercuri.ee/konsultatsioonid/

https://www.upwork.com/press/2017/10/17/freelancing-in-america-2017/

** Handy, C. The Age of Unreason. Boston: Harvard Business School Press, 1989, 278 p.