Müügimaalima TOP 10 trendi

The Future State of Sales – Mercuri Research uuringu lühikokkuvõte

Millised trendid määratlevad müügi uue ajastu? Selles aruandes tutvustame 10 kõige kriitilisemat äritrendi, et tulevikus konkurentsis püsida, vastavalt ärijuhtidele paljudest erinevatest tööstusharudest peamiselt B2B ettevõtetes. Meie küsitlusele vastas üle 1,000 juhi enam kui 30 riigist ja tulemused näitavad, et kliendi väärtusele orienteerumine – väärtuse loomine ja üleminek müüjakeskselt müügiorganisatsioonilt ostjakesksele müügiorganisatsioonile – on kõige olulisem trend, millele ettevõtted järgmise kolme aasta jooksul keskenduvad. Peaaegu 9 inimest 10st (85%) ütleb, et see on tulevikus konkurentsis püsimiseks kriitilise tähtsusega. Sellele trendile järgneb vajadus pidevalt uuendada uusi tooteid ja teenuseid, et vastata klientide kiiresti muutuvatele käitumisharjumustele ja ootustele (75%). Kolmandal kohal leiame kaugmüügi (68%) trendi, mis on pandeemia tagajärjel kiirenenud. Alljärgnevalt 10 kõige olulismat trendi müügimaalimas.

1 (85% vastanutest) Väärtuspõhine müük

Kliendile väärtuse loomine / näitamine ja müüjakeskselt organisatsioonilt ostajkesksele organisatsioonile üleminekut peeti vastanute hulgas kõige olulisemaks trendiks lähema 3 aasta jooksul.

2 (75%) Innovatsioon

75 protsenti vastanutest väidab, et neil on pidevalt vaja uuendada pakkumusi, mis on kohandatud klientide uutele vajadustele

3 (68%) Kaugmüük

Klientidega suhtlemine eemalt on nüüd pandeemia tõttu üks kolmest peamisest trendist, et tulevikus konkurentsis püsida.

4 (66%) Müügioskuste transformatsioon

66 protsenti vastanutest, leiab, et nad peavad järgmise kolme aasta jooksul oma müügipersonali ümber koolitama ja täiendama uute oskuste osas.

5 (60%) Müügi automatsiseerimine

60 protsenti vastanutest leiab, et ajakuluga seotud ülesannete automatiseerimine müügiprotsessis on tulevase edu jaoks kriitilise tähtsusega.

6 (59%) Võitlus talentide pärast

Parimate talentide ligimeelitamine ja leidmine on kriitilise tähtsusega 59 protsendile vastanutest. 87 protsenti ütleb, et neil on raskusi talentide leidmisega.

7 (57 %) Sotsiaalne vastutus

57 protsenti väidab, et on ülioluline, et nende ärimudel põhineks majanduslikul, sotsiaalsel ja keskkonnaalasel vastutusel.

8 (56%) Õnnetunne (Happynomics)

56% vastanutest leiab, et nad peavad looma tingimused töötajatele, et nad oleksid õnnelikumad ja enam pühendunud tööle.

9 (56%) Müügi ja turunduse integratsioon

56 protsenti vastanutest rõhutavad müügi ja turunduse koostööd.

10 (55%) Trendilooja

Oma valdkonnas juhtivaks autoriteediks olemine on 55 protsendi vastanute jaoks peamine trend.

Loe kogu uuringu raportit inglise keeles siit.