Tulemustele orienteeritud müümine

Mis otsustab müügi edukuse? See küsimus on pakkunud mõtteainet mitmele põlvkonnale müügiekspertidele. Lahenduseks on pakutud mitmeid meetodeid ja sõnumeid, mida antud kontekstis on erinevates väljaannetes avaldatud. Müügigurude poolt koostatud edukuse retseptide kogumikud täidavad paljusid riiuleid raamatukogudes. Praktikas on müük enamasti siiski hoopis “maalähedasem”
Müük on siiani nagu “must kast”, mille sisse ei näe. Muidugi on meile teada sisend – müügipanuse koostisosad ja loomulikult ka väljund – kuid jätkuvalt on vajalik oluliselt parem arusaam müügitöö efektiivsetest toimemehhanismidest. Paljude inimeste jaoks on edu müügis midagi seletamatut – edukus müügis on siiani individuaalsest eripärast tulenev geniaalsus, mida ei ole võimalik täielikult mõista ega soovi korral jäljendada.
Seepärast on müügiosakond ettevõtetes üks viimastest kindlustest, mida ei ole analüüsi ja optimeerimise spetsialistide poolt seni veel edukalt vallutatud. Praegu kätte jõudnud hüper-konkurentsi ja vähenenud marginaalide aegadel aga vaevalt pääseb müügi valdkond professionaalsusele pürgimise protsessist. Vajalik on määratleda ja tugevdada neid faktoreid, mis konkurentsivõimet tugevdavad ja teisalt kõrvaldada need, mis seda nõrgestavad.

Loe edasi: performance-oriented-sales , milles seisneb tulemustele orienteeritud müük ning kuidas seda rakendada.