Teemad olid hästi fokusseeritud

Teemad olid hästi fokusseeritud. Meeldis, et toimusid teemade lõikes grupiarutelud ja esitletud näited olid meie ettevõtte põhised. 

Siiri Treufeld Soome müügijuht, K-Print OÜ