Kaugmüügi virtuaalkoolitus

About the course

Kaugmüük, distantsilt müük, sotsiaalmüük (inglise keeles Remote Selling, Social Distance Selling), kindlasti on veel termineid, mida siin kasutatakse, määratlemaks olukorda, kus näost-näkku (F2F) vahetuid kohtumisi ei toimu. Kaugmüük on võimalik. See nõuab teatud harjumuste ümberkujundamist nii müüjatel kui ka klientidel. Samas me liigume enam selles suunas, et kaugmüüki kasutada ja pandeemia on ainult kiirendanud seda protsessi. F2F kohtumised ei kao kusagile, need muutuvad vaid veelgi elitaarsemateks. Kaugmüügi võimalusi täna ja ka pärast pandeemiat ei tasu alahinnata

Antud virtuaalkoolitus (distantskoolitus, kaugkoolitus) on interaktiivne. See ei ole veebiseminar (webinar). Siin on osalejate arv piiratud ja kõik on aktiivselt kaasatud

Kui kursuse aeg ei sobi,  pakume võimalust teha personaalset kootsingut ja firmasisese koolitusena.

Personaalne lahendus

Anna meile võimalus personaalne pakkumus teha.

Võta meiega ühendust

Sinu olukord

  • Näost-näkku (F2F) kohtumisi jääb üha vähemaks, Sa otsid uusi võimalusi klientidega suhtlemiseks
  • Sa oled kasutanud enamikke kaugmüügi kanaleid, kuid sõnumid tuleb uues olukorras üle vaadata

Tööviisid: Aruteludes, ülesannete ja lühiloengute abil veebikeskkonnas ning ennast ja erinevaid platvorme testides õpime kasutama uusi tegutsemisviise, mis aitavad osalejatel saavutada soovitud eesmärke muutunud müügimaastikul.

Koolituse lõpus osaleja täidab isikliku tegevusplaani enda kaugmüügi oskuse arendamiseks.
Täienduskoolituse õppekavarühm: ärindus ja haldus

Eesmärk

  • Õppida senisest veelgi efektiivsemalt kasutama müügi tehnikaid erinevates kaugmüügi kanalites
  • Tõhustada oma müügisooritust ja suurendada müügitulemust.

Käsitletavad teemad

Kaugmüügi eripära ja võimalused

Erinevused näost näkku  (F2F) ja virtuaalse kohtumise vahel

Kaugmüügi kanalid ja võimalused

Veebikohtumine

Info kogumine

Ettevalmistamise 4S meetod

Toetavad kontroll-lehed

Virtuaalne esitlus

Aktiivne kommunikatsioon

Aktiivne kuulamine

Virtuaalne kommunikatsioon

Narratiivid

Sotsiaalmüük

Enda brändi loomine

Võrgustiku kasvatamine

Sisu tootmine

Osalemine

Koolituse täismaht on 8 akadeemilist tundi ning see kuulub täienduskoolituse õppekavarühma: juhtimine ja haldus. Koolituse täismahus läbinutele, kes on koostanud personaalse tegevusplaani, väljastatakse tunnistus.

Läbiviija

Kaido Vestberg

Kursuse hinnale 400 € lisandub käibemaks

Kursusel osaleja tagasiside:

Väga hubane ruum (Mercuri kontor). Usaldus. Vabadus ja võimalus kaasa rääkida. Pingevaba. Asjateadlik. Vajalik. Ootustele vastav ja kohati uudne. Intensiivne. Hea koostöö koolitaja/lektoriga. Monika Jallajas ravimiesitleja firmas Omega Pharma Baltics

 

Get a quote or book a course

Select course start date

When Where Consultant Price Quantity
When From:
To:
Where Consultant Price (+ VAT) Quantity
Personaalne lahendus

Anna meile võimalus personaalne pakkumus teha.

Võta meiega ühendust

Register


Get a quote