Kaido Vestberg

Mercuri International seeniorkonsultant

Mercuri International Eesti juhtiv partner

About Learning, Inc; Sertifitseeritud 4MAT treener

LinkedIn Sales Navigator tunnustatud treener

Sihtasutus Kutsekoda Täiskasvanute koolitaja tase 7

Kaido Vestberg (sündinud 4. novembril 1962. aastal Võru linnas) on ärivaldkonna täiendkoolitaja ja ärikonsultant. 1970-1981 omandas keskhariduse Võru 1. Keskkoolis. 1981-1986 õppis Tartu Ülikoolis majandusküberneetika erialal, mille lõpetas magistrikraadiga. 1985-1986 töötas Kaido Vestberg vahetuse meistrina kondiitritoodete vabrikus Kalev. 1986-1990 tegeles teadustööga, koolitamise ja konsulteerimisega Eesti Majandusjuhtide Instituudis. Alates 1990 aastast töötab rahvusvahelises koolitus-konsultatsioonifirmas Mercuri International. Esimesed 2 aastat oli ta konsultant, järgnevalt 1992-1998 Mercuri International Eesti AS tegevdirektor, järgnevad kümmekond aastat juhtis Kaido Vestberg Mercuri Ida-Euroopa regiooni (1998-2000 Mercuri Business Development OY asedirektor, 2000-2010 sama organisastiooni tegevdirektor) Alates 2010 taas Eesti Mercuris (2010-2013 Mercuri International Eesti AS tegevjuht ja pärast ettevõtte jagunemist, alates 2013 Mercuri International Eesti OÜ juhtiv partner). Alates 2017 aastast Hüpoteeklaen AS nõukogu liige. Omab täiskasvanukoolitaja tase 7 kutset. Vabatahtlikuna on Kaido Vestberg EPALE saadik, Eesti Täiskasvanuhariduse nõukogu liige, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri Täiskasvanuhariduse nõukoja liige ja Hiiumaa Sõprade Seltsi juhatuse liige.