Liidrioskuste arendamine MI-Lead™

About the course

Arvad, et tead juba kõike? Oskad eristada situatsioone, kus vaja läheb supervisiooni, kootsingut või hoopis mentorlust. Liidrioskuste arendamine põhineb Mercuri MI-Lead™ kontseptsioonil, mis teeb ka kõige kogenumale juhile silmad ette.

Personaalne lahendus

Kas Sinu organisatsioonis on enam inimesi, kellele see koolitus sobib? Soovid muuta selle koolituse sisu enda organisastioonile sobivamaks? Leiame koos lahenduse.

Kontakt

Sinu olukord

Sul on alluvad või meeskonnaliikmed, kelle motiveerimine ei tundugi nii lihtne olevat. Leiad, et on raske mõista, mida nad ootavad, või mis neid innukalt tööle paneks. Mõnikord võid neid ju isegi mõista, sest oled pärit just “nende keskelt”. Samas aga tead kindlalt, et Sinu edukust juhina hinnatakse selle järgi, kas alluvad teevad tööd, ja kuidas nad seda teevad. Võib olla isegi kasutad paljukõneldud “coachingut”, ent justkui tulemuseta. Tahaksid teada, kas enda kui juhi arendamises on (veel) midagi, mis kahe silma vahele on jäänud.

MI-Lead™ kontseptsioonil põhinev “Liidrioskuste arendamine” tugineb Mercuri kogemustele juhtimisvõimete analüüsimisel ja arendamisel erinevates firmades üle kogu maailma. See on oluline võimalus enda võimekuse tõstmisel üllatavalt lihtsate vahenditega.

Eesmärk ja tööviisid

Juhtimiskoolituse Liidrioskuste arendamine eesmärk on tutvustada osalejatele meetodeid ja praktilisi abivahendeid, mille abil analüüsida ja arendada juhtimisvõimet ja liidrioskusi, hinnates juhtimiskonteksti, enda ja alluva vajadusi, motiive ning ressursse. Tööviisid lähtuvad andragoogilisest mudelist ning sisaldavad klassiruumis loenguid, arutelusid, individuaal- ja rühmatöid ning enda töö analüüsimist. Osaleja koostab plaani oma töö tõhustamiseks juhina ning kursuse lõpus väljastatakse osalejale tunnistus või tõend.
Täienduskoolituse õppekavarühm: juhtimine ja haldus

Käsitletavad teemad

 • Organisatsiooni ja inimeste juhtimine
 • Mercuri tõekspidamised juhtimise kohta
 • Muudatused juhtimiskeskkonnas – mõjud juhtimisele
 • Rahulolu inimeste juhtimisega – küsitluse tulemused
 • Juhtimist mõjutavad tegurid
 • Juhtimisvõime ja liidrioskuste täiustamine – põhipädevused
 • Juhtimisvajadused erinevate ülesannete ja olukordade puhul
 • 3 juhtimisviisi
 • 5 juhirolli
 • Juhtimismotiivid
 • Enda arendamine juhina, isiklik tegevusplaan

Koolituse täismaht on 16 akadeemilist tundi ning see kuulub täienduskoolituse õppekavarühma: juhtimine ja haldus

Läbiviija

Kaido Vestberg

Kursuse hinnale 800 € lisandub käibemaks

Get a quote or book a course

Select course start date

When Where Consultant Price Quantity
When From:
To:
Where Consultant Price (+ VAT) Quantity
Personaalne lahendus

Kas Sinu organisatsioonis on enam inimesi, kellele see koolitus sobib? Soovid muuta selle koolituse sisu enda organisastioonile sobivamaks? Leiame koos lahenduse.

Kontakt

Register

$800.00


Get a quote