Superviisor, coach või mentor?

„Kui varem pakuti koolitust, siis nüüd supervisiooni”

“Supervisioon on midagi enamat kui coaching”

“Supervisioon on hoopis enne coachingut ja tähendab järelvalet, suunamist”

“Mina teen coachingut ja supervisioonist ei tea midagi”

“Mentor vastutab vaid mentee eest”

“Mentori sessioone saab vabalt ka üle skype vms sellise teha“

Need mõtted on pärit möödunud aasta Supervisiooni ja Coachingu TREFFilt, kus osales ja esines Mercuri International Eesti tegevjuht ja seeniorkonsultant Kaido Vestberg ka oma mõtteavaldusega (vaata esitlust siit).

Loe edasi, mis muljed jäid Kaidole hetkel valitsevast olukorrast ning kuidas sellesse suhtuda:

Sellel konverentsil veidi alla sajast osalejast leidsin vaid nelja äriorganisatsiooni esindajad, ülejäänud olid kõik koolitajad-konsultandid ise või avalik-õiguslike organisatsioonide esindajad. Enda kogemusele baseerudes võib vist öelda, et koolitajatele-konsultantidele oli see üks huvitav ja ka kasulik päev. Vesteldes pärast äriorganisatsioonide esindajatega, jäi kõlama mõte, et kui enne oli pilt segane, siis nüüd läks veelgi segasemaks.

Kui varem pakuti turul koolitust ja konsultatsiooni, siis nüüd on klientide pead päris segi aetud. Iseenesest ei ole ju paha, kui kasutatakse arendamisel erinevaid meetodeid ja lähenemisi. Probleem on pigem selles, et koolitajad-konsultandid ei ole mõistetes kokku leppinud. Kuna on olemas erinevaid tähendusi nendel mõistetel, siis terminitest, vähemalt teaduskeele mõistes, me täna veel rääkida ei saa.

Kui vaadata neid kolme mõistet, siis kõige suurem erinevus arusaamades on supervisiooni osas. Sotsiaaltöö valdkonnas teatakse rääkida, et igal terapeudil peab olema superviisor, kellega oma töö asju arutada. Nüüd kantakse seda üle (äri)organisatsioonidele. Selle koolkonna esindajad on püüdnud mõista ületoodud supervisiooni sobitumist coachinguga võrreldes, aga millegipärast ei ole püütud positsioneerida seda mõistet mentorluse suhtes. Kui aga uurida supervisiooni mõistet sõnaraamatutest, siis jääb kõlama suunamise tähendus. Superviisorit kasutatakse tavakeeles juhi tähenduses. Tõdesime sel konverentsil, et vähemalt kaks supervisiooni mõiste tähendust on Eestimaal levinud või levimas: üks on kliinilise psühholoogia valdkonnast ja teine tavakeele kasutusest. Coachingu ja mentori mõistete erinevust välja tuues räägiti eelkõige aktiivsusest, coach on aktiivsem oma coacheega suheldes kui mentor menteega suheldes.

Aga miks me kasutame inglisekeelseid laensõnu? Kui küsida Eesti Keele Instituudist, siis sealt soovitatakse tõlkida supervision järelvalveks ja coaching juhendamiseks. Aga ka kohe lisatakse, et need mõisted ilmselt ei müü nii hästi kui võõramaakeelsed. Et siis populism? Koolituspakkujate hulgas on täna palju kõiksugu instituute ja akadeemiad, milledel ei ole teadustööga mitte vähematki pistmist.

Kokkuvõtteks võib öelda ja seda ka mitmeid kordi rõhutati antud konverentsil, et koolkondi ja arusaamasid on erinevaid. Nõus, aga koolkond on tugev vaid siis, kui suudab tervikpildi esitada. Mercuril oma pikaajalise ja rahvusvahelise kogemuse taustal siin probleemi õnneks ei ole, kuid kasulik oli kuulda teiste nägemust nendest kolmest mõistest.

Kaido Vestberg

Üks näide Mercuri terviklikust juhtimissüsteemist on Mercuri Internationali rahvusvaheliste ekspertide poolt välja töötatud MI-Lead™ kontseptsioon.
Loe lähemalt Liidrioskuste arendamise kursusest, kus tutvud meetodite ja praktiliste abivahenditega, mille abil analüüsida ja arendada oma juhtimisvõimet ja liidrioskusi: