Aktiivne telefonimüük

About the course

Sinu olukord

Oled müügiesindaja, kes müüb ja suhtleb klientidega peamiselt telefoni teel.

Eesmärk

Müügikoolituse eesmärgiks on osalejate analüüsioskuskuse suurendamine ning müügitöö tõhustamine.

Kursusel osalejal on võimalus oma müügitööd arendada, kuna ta
• omab ettekujutust eesmärgipärasest müügitööst
• oskab hinnata oma kliente ja toodete valikut
• teab, kuidas pidada tulemuslikke müügiläbirääkimisi telefoni teel
• oskab valida õigeid argumente ja neid kliendile veenvalt esitada
• teab, kuidas suunata klienti otsuste tegemisel
• omab ülevaadet vastuväidete käsitlemise võimalustest

Personaalne lahendus

Võta meiega ühendust, et personaalne lahendus saada.

Võta meiega ühendust

Töötamisviis

Loengud toimuvad klassiruumis ning vahelduvad individuaal- ja rühmatöödega. Kursuslased mängivad läbi erinevaid situatsioone ning saavad võimaluse analüüsida oma panust. Kursuse lõpus osaleja täidab isikliku tegevusplaani enda telefonimüügi arendamiseks ning kursuse lõpus väljastatakse osalejale tunnistus või tõend.
Täienduskoolituse õppekavarühm: ärindus ja haldus.

Teemad

Müügitulemuse parandamine

Müügitulemust mõjutavad tegurid
Telefonimüügi eripära

Telefonimüügi raskused ja võimalused
Telefonimüüja mõjujõud
Müümise põhiidee
Kliendi- ja tootekeskne müük
Suhtlemine telefonis

Suhtlemishäirete põhjused telefonis
Veenev hääle kasutamine
Müügiläbirääkimiste ülesehitus

Müügiläbirääkimiste ettevalmistamine ja avamine
Kliendi olukorra kaardistamine
Argumenteerimine
Otsusele suunamine
Küsimuste kasutamine
Kliendikeskne argumenteerimine

Firma ja tema toodete omadused ja eelised kliendi jaoks
Argumentide müüv esitamine
Vastuväidete käsitlemine

Vastuväidete põhjused
Meetodid vastuväidete käsitlemiseks
Hinnakäsitlus

Kliendi kasu
Hinnaalanduse mõju müüjafirmale
Otsuse saavutamine

Telefonimüüja võimalused aidata klienti otsuse tegemisel
Kursuse lõpuks koostatakse isiklik tegevusplaan telefonimüügi arendamiseks.

Koolituse täismaht on 8 akadeemilist tundi ning see kuulub täienduskoolituse õppekavarühma: juhtimine ja haldus

Hetkel kursust kalendris pole, pakume personaalset coachingut, hind kokkuleppel. 

Get a quote