Tehisintellekti potentsiaal: kolm võimalust, kuidas suurendada oma müügi tootlikkust

20.sajandil tõusis tootmisettevõtetes tootlikkus märkimisväärselt tänu robotite ja  autmatiseeritud protsesside kasutamisel, mis seda kasvu ajendasid. 21. sajandisse liikudes seisab tööjõud nüüd silmitsi väljakutsega: Kas teadmustöö tootlikkus võib kogeda samasugust tõusu? Lisaks on küsimus, kas tehisintellekt võib olla selle väljakutse lahendus? Henrik Larsson Broman tõstatas selle olulise küsimuse, esitledes Stockholmis toimuval müügikonverentsil Mercuri Internationali uusimat uurimisaruannet “AI-Powered Sales”.

13. veebruaril korraldas Mercuri International koostöös Avausega müügikonverentsi, mille põhirõhk oli teemal “AI – Beyond the hype”. Mercuri International on viimase aasta jooksul usinalt avaldanud mitmeid ulatuslikke tehisintellekti raporteid. Praegu käsitletakse uusimas aruandes tehisintellekti potentsiaali ja selle  sügavat mõju eelseisvale müügile. Ei ole kindel, kas tehisintellektil on teadmistetööle, näiteks müügile, sama muutev mõju kui tootmisele. Sellegipoolest on ilmne, et tehisintellektil on märkimisväärne  mõju müügi tootlikkusele ja kvaliteedile. Sellest tulenevalt peavad müügiorganisatsioonid  tulevikus tegema suuri investeeringuid oskuste arendamisse. Henrik Larsen Broman rõhutas oma ettekandes lahkelt kolme inimvõimet, mida saab tehisintellekti, täpsemalt generatiivse tehisintellekti abil täiustada ja jõustada. Neid võimeid  tuntakse tavaliselt kolme C-na: (  Cognize, Create, Communicate) tunnetamine, loomine ja suhtlemine.

Esimene C- Cognize. Tunnetusvõime viitab AI võimele teadmisi omandada, mõista ja töödelda.

Tunnetusvõime keskendub inimese intelligentsuse suurendamisele õppimise, probleemide lahendamise ja otsuste tegemise parandamise kaudu. Keelemudelid, nagu ChatGPT, aitavad sellele võimalusele suuresti kaasa. Nad saavad kiiresti ja tõhusalt otsida või teha kokkuvõtteid, selgitada keerulisi mõisteid, omandada uusi  vaatenurki, võrrelda võimalusi, analüüsida andmeid, teha ajurünnakuid, saada tagasisidet, prognoosida selgitusi ja tegeleda loova mõtlemisega. Ulatuslikud uuringud  kinnitavad nende võimete positiivset mõju nii tootlikkusele kui ka kvaliteedile. Näiteks näitas Harvard Business Schooli läbiviidud uuring, et tehisintellekti nagu ChatGPT kasutanud konsultandid saavutasid oma kolleegidest parema tulemuse, täites üle 12% rohkem ülesandeid, 25% kiiremini ja 40% kvaliteetsemate tulemustega.

Teine C- Create. Loomine käsitleb seda, kuidas tehisintellekt võib suurendada loovust ja tõhusust. 

AI abil saavad inimesed täiustada oma oskusi erinevat tüüpi sisu, näiteks teksti, piltide, videote ja kujunduse loomisel. Uuringud, sealhulgas MITi läbi viidud   uuringud, on näidanud märkimisväärset tootlikkuse kasvu, näiteks äridokumentide  kirjutamise   59% kasvu, mis näitab AI vaieldamatut võimet sisu luua. Siiski on oluline märkida, et tehisintellektiga loodud sisu kvaliteedi ja asjakohasuse tagamiseks on  ülioluline kiire inseneritöö valdamine. See aspekt mitte ainult ei tõsta esile AI potentsiaali loominguliste ettevõtmiste edendamisel, vaid rõhutab ka inimese intelligentsuse tähtsust tehisintellekti väljundi suunamisel ja täiustamisel.

AI kolmas aspekt, Communicate ehk kommunikatsioon- Tõhustada kliendisuhtlust.

Keskendub selle võimele parandada inimeste   ja tehisintellekti vahelist suhtlust. Kuigi tehisintellektil on inimsuhtluse kordamisel endiselt piiranguid, paraneb see kiiresti. California ülikooli teadlaste läbiviidud  uuring näitas, et patsientidel oli positiivseid kogemusi konsulteerides selliste robotitega nagu ChatGPT, mis andis kvaliteetseid vastuseid ja üllatavat empaatiat. Tehisintellektiga juhitud vestlusrobotite ja virtuaalsete avataride edenemisega saab klientidega suhtlemist nüüd osaliselt automatiseerida, mille tulemuseks on parem kliendikogemus ja suurem tootlikkus. See võimaldab ka müügiinimestel pühendada rohkem  aega tegevustele, mis loovad klientidele väärtust.

Kokkuvõtteks võib öelda, et tehisintellekt on väärtuslik tööriist, mis võib olla müügiorganisatsioonidele lisaajuna, aidates neil paremini mõista, uuendusi teha ja tõhusalt suhelda. Tehisintellekti kasutades on müügijuhtidel võimalus tõsta tootlikkust ja töökvaliteeti. AI omaksvõtmine ei võimalda mitte ainult toiminguid optimeerida, vaid avab ka uusi võimalusi müügistrateegiate ja klientidega suhtlemise ümberkujundamiseks. Tehisintellekti kaasamine müüki ei ole kauge kontseptsioon, vaid pigem  praegune ja käegakatsutav võimalus. Oluline on läheneda sellele integratsioonile tõelise uudishimu ja valmisolekuga katsetada ja uurida uusi võimalusi.

Aruandes on välja toodud AI võimalikud rakendused erinevates müügivaldkondades, pakkudes üle 100 näite AI tööriistadest ja lahendustest. Kui võtate selle aruande allalaadimiseks ja uurimiseks aega, võib see kaasa tuua müügi tootlikkuse paranemise ja konkurentsivõimelises müügikeskkonnas kõrgema standardi loomise.

Võite aruande teile sobival ajal alla laadida (aruanne on inglise keeles) www.mercuri.net/research/ai 

Olete oodatud meie tehisintellekti teemalisele veebiseminarile 16.04 koos Henrik Larsson Bromaniga, kes on kõneleja, teadlane, futurist ja B2B müügitrendide ja -strateegia ekspert. VEEBISEMINAR 16.04 (tasuta)

-Liis Oolmets inspireeritud Henrik Larsson Broman esitlusest müügikonverentsil ja aruandest AI-Powered Sales