Päev andis kindlasti ühe hea laengu energiat!

Hindan, et iseenesest üks mahukas koolitusprogramm anti nii loogiliselt, lihtsalt ja ka aja mõttes kiirelt edasi – läbi mille tuletati meelde, kui lihtsate ideede/mõtete/nippidega on võimalik end oma olemasolevatele klientidele meelde tuletada ning hoogu tegemistesse juurde likata ning ka uutele klientidele ja koostööpartneritele end huvitavaks ja n-ö atraktiivseks muuta. Lisaks ka see, kuidas tunda ära erinevaid müügiviise ning kuidas neid endaga seostada ning milliseid hoiakuid erinevates situatsioonides võtta. Jäin koolitusega kenasti rahule. Mulle meeldis diferentseeritud müügi puhul see, et koolitus oli lihtsaks tehtud, tulles tagasi algsete ja reaalsete müüginippide ja –näidete juurde. Olles käinud erinevatel müügikoolitustel ning töötades ise tootmisettevõttes, ei ole seniajani õnnestunud mingeid kõlama jäävaid müügivorme, -väljendeid ja –lauseid ning mõtteid kõrva taha panna ega täielikult oma tööga omistada.


MAARJA KAIV

AS BARRUS