Happynomics – ideaal või normaalsus?

Tööle tullakse töö, eneseteostuse ja palganumbri pärast, kuid kahjuks lahkutakse töölt tihti suhete pärast. Korraga on palk ning töö muutunud vähem tähtsaks kui ettevõtte mikrokliima ja suhted kolleegidega. Töölt lahkujad tavaliselt vaikivad sellistest põhjustest ning ütlevad nagu muuseas, et nende elu läheb edasi.

Kas see on idealistlik mõtlemine, et tööd tehes võiks tunda õnne tunnet või on see loomulik tunne, mida tunda tööd tehes?

Viimastel aastatel on hakanud levima mõiste – happynomics ehk õnnemajandus. Happynomics käsitleb seoseid õnne ja majanduse vahel. Õnnelikumad töötajad loovad positiivsema mikrokliima ning suudavad anda parema töise panuse. Õnne ja majandusteemalistes uuringutes on selgunud, et õnnelikumate töötajatega ettevõtete majandusnäitajad on paremad, kaadri voolavus on väiksem, töölt puudumisi on vähem. Õnnelikumate töötajatega ettevõtetes on klienditeeninduse kvaliteet parem ning klientide tagasiside positiivsem. Samas, kui töötajad tunnevad end tööl õnnetuna, siis on nad vähem produktiivsed. Emotsionaalne rahulolematus on üks peamiseid tööviljakuse languse põhjuseid – inimesed töötavad aeglasemalt, neil esinevad keskendumisraskused ning puudutakse rohkem haiguse tõttu töölt.

Mida saab siis ettevõttes ette võtta, et kolleegide vahel oleks head suhted ning mikrokliima oleks positiivne?

Esimeseks sammuks oleks oma ettevõtte mikrokliima teadvustamine. Igapäevaselt tööl käies ollakse mikrokliimaga nii ära harjutud, et ei panda seda enam tähele.  Ettevõtte mikrokliimat tajuvad ehedamalt kliendid –  mõnes ettevõttes on kerge olla ja asju ajada, mõnda ettevõttesse on raske siseneda ning töötajatega suhelda.

Happynomics ehk õnnemajandus saab alguse töötajate mõtteviisist.

Ühelt poolt on õnn sisemine meeleseisund ning ei ole otseselt seotud väliste sündmustega vaid sõltub sellest, kuidas me neid väliseid sündmuseid enda jaoks tõlgendame. Teiselt poolt me vajame väliseid stiimuleid, mis mõjutavad meid positiivselt. Õnne kohta on ütlus – et Sa oleksid õnnelik  ning, et Sul oleks õnneks palju põhjuseid.

Väliste stiimulite üle meil ei pruugi olla kontrolli, kuid me saame olla teadlikumad oma õnne ja tööd puudutavates mõttemustritest. Õnn on emotsionaalne seisund, mis on seotud meie mõtlemise ja ellusuhtumisega. Igal inimesel on võimalik oma mõttemustreid analüüsida, positiivsemaks muuta ja tunda õnne tunnet. Õnn ei ole midagi, mis lihtsalt tuleb meie juurde või jätab meid maha. Õnn ei sõltu juhuslikust vedamisest või heast saatusest.

Kes üldse peaks midagi ette võtma, et töist mikrokliimat positiivsena hoida?

Ettevõtte mikrokliimat kujundavad töötajad, järelikult on nende käes ka mikrokliima kujundamise võim. Ettevõtte mikrokliima kujundamine on pidev protsess, see ei ole nii, et kümme aastat tagasi viidi üks positiivne muutus läbi ning sellest piisab igavesest ajast igavesti. Viimasel paaril aastal on toimunud ühiskonnas suured muutused ning need on mõjutanud töötajate töö alaseid eelistusi.

Esile saab tuua kolm peamist muutust:

  1. Kõige olulisemaks peetakse funktsionaalset töö – ja eraelu tasakaalu. Töötajad, kellel on töö ja eraelu sobivalt tasakaalus, on õnnelikumad ning loovad ettevõttele rohkem väärtusi.
  2. Töötajad soovivad suuremat ajalist vabadust, millal ja kus töötada. Kui töö spetsiifika võimaldab, siis tahavad töötajad ise otsustada oma töögraafiku üle. Kui töötajatel on võimalik kujundada paindlikult isikupärane töö stiil, siis on nad produktiivsemad.
  3. Töötajad tahavad, et nende töökohal ja tööl oleks tähendust. Samuti hindavad nad selgeid eesmärke ning tahavad, et nende töö alased eesmärgid ja ettevõtte eesmärgid ühilduksid.

Kui ettevõttes suudetakse muutustega kaasas käia ning vastavalt võimalustele arvestatakse töötajate eelistustega, siis see suurendab töötajate emotsionaalset rahulolu. Kuid ettevõtte töötajad ei saa vastutust oma töise õnne eest ettevõtte hooleks jätta, sest alati on tööl mõni probleem, mis vajab lahendamist. Tööalane emotsionaalne rahulolu algab töötajast endast, eelkõige tema mõtteviisist ja seejärel praktilisest tegevusest

Igal töötajal on võimalik olla eneseteadlikum, see väljendub võimes ennast kõrvalt vaadata, oma mõttemustreid analüüsida ja vajaduse korral positiivsemaks muuta. Hea on teha oma igapäevast tööd positiivse tundega.

Anneli Salk, koolitaja, psühholoog

Mercuri korraldab hommikukohvi, läbiviijad Kaido Vestberg ja Anneli Salk kutsuvad sind osalema ja arutama uue koolituse teemal, milleks on Happynomics.

  • tutvustame õnnemajanduse mõtteviisi
  • arutame sisemiste ja väliste õnne tegurite üle töökeskkonnas
  • arutame kuidas saab ettevõttes muuta mikrokliima positiivsemaks, et töötajad oleksid produktiivsemad

Reede 27 Oktoober kell 10-11:30 Mercuri kontoris, mis asub Roosikrantsi 15-13. Tule ja arutame väikeses grupis.

Selle ürituse kulud tasub Mercuri. Eelregistreerimine on vajalik ja osalejate arv piiratud. Osalemiseks saada meile e-kiri, et saaksime teid registreeridamercuri@mercuri.ee

Läbiviija Kaido Vestberg ja Anneli Salk