Otsusele suunamine

About the course

Tippmüüja ei hellita illusiooni, et tehingud sünnivad iseenesest. Kuidas panna klient ostma?

Seminar “Otsusele suunamine” (closing) on mõeldud kõigile, kes osalevad müügiprotsessis ja müügitehingu lõpuks on vaja saada positiivne vastus.

Eesmärk on selgitada miks vaid professionaalne müügispetsialist suudab viia oma pakkumised positiivse lõppotsuseni – teisisõnu tehingu sõlmimiseni; mõista, kuidas läbirääkimiste lõppfaasis lammutab tippmüüja viimasedki takistused oma teel ning aitab kliendil ostuotsust langetada.

Miks tippmüüja ei hellita illusiooni, et tehingud sünnivad iseenesest? Kuidas jõuda positiivse otsuseni?

Personaalne lahendus

Ei leidnud sobivat kuupäeva? Teie firmas on enam hinna müümisega kokku puutavaid kolleege? Luba meil personaalne pakkumine teha.

Kontakt

Tööviisid

Lisaks teooriale toimuvad arutelud ja individuaaltööd. Arutatakse ja hinnatakse erinevaid otsuse langetamise olukordi.

Seminari täismahus läbinutele väljastatakse tunnistus. Täiendkoolituse õppekavarühm: ärindus ja haldus

Käsitletavad teemad

  • Muutunud olukord turul ja milliste takistustega võitleme tänases turusituatsioonis
  • Mis juhtub siis kui tehingu sõlmimist takistavaid tegureid järjest lisandub
  • Takistuste märkamisvõime ja oskus neid käsitleda
  • Miks on erineva positsiooniga otsustajatel erinevad hindamiskriteeriumid
  • Kuidas eelnevalt hinnata erinevate otsustajate suhtumist ja hoiakuid ning kuidas neid on võimalik läbirääkimise protsessis mõjutada?
  • Millised on otsusele suunamise meetodid
  • Millised on kliendi peamised vastuväited otsustusprotsessis ja kuidas neid käsitleda
  • Kuidas juhin oma pakkumise positiivse otsuseni ja saan tehingu

Koolituse täismaht on 4 akadeemilist tundi ning see kuulub täienduskoolituse õppekavarühma: juhtimine ja haldus

Seminari läbiviija

Kaido Vestberg

Get a quote or book a course

Select course start date

When Where Consultant Price Quantity
When From:
To:
Where Consultant Price (+ VAT) Quantity
Personaalne lahendus

Ei leidnud sobivat kuupäeva? Teie firmas on enam hinna müümisega kokku puutavaid kolleege? Luba meil personaalne pakkumine teha.

Kontakt

Register


Get a quote