Müügisoorituse kootsing

About the course

Mis rolli mängib müügijuht oma alluvate müügitulemustes ning kuidas seda mõjutada?

Personaalne lahendus

Anna meile võimalus pakkumus teha.

Võta meiega ühendust

Kellele?

Kursus “Müügisoorituse coaching” on mõeldud juhile, kes soovib arendada oma alluvate müügisooritust ja parendada läbi selle müügitulemust.

Kursuse eesmärk ja töömeetodid

Kasutades traditsioonilisi omandamise meetodeid kvaliteetsel andragoogilisel moel, anname müügijuhtidele töövahendeid ja –meetodeid, mille abil nad saavad aidata müüjatel saavutada oma müügieesmärke.

Käsitletavad teemad

Müügijuhtkonna roll ja ülesanded müügisoorituse juhendamisel

 • Millise müügioskusega saavutab müüja oma müügieesmärgi?
 • Mis suunas on müüja töö muutumas?
 • Kuidas müüja saab luua lisaväärtust kliendile?
 • Miks müüja ja müügiviisi arendamine on eluliselt tähtis teema?
 • Eesmärgiks parim müügisooritus

Hea ja halva müügisoorituse erinevus

 • Müügistiilid juhendamisel
 • Millise müügiviisiga saab kasumlikult kasvada?
 • Juhendamise oskuste arendamine

Ühisvisiit kui juhendamise tööriist

 • Suhtemüügi situatsiooni juhendamine
 • Ekspertmüügi situatsioonil baseeruva müügistiili juhendamine
 • Assertiivse müügiviisi juhendamine
 • Konsulteerival müügil baseeruva müügiviisi juhendamine
 • Erinevate müüjate juhendamine

Müüja sooritusvõime hindamine

 • Müüja sooritust mõjutavad tegurid
 • Müüja sooritustaseme tõstmine
 • Müügisoorituse juhendamise organiseerimine

Enda roll ja eesmärgid

 • Ajakasutus müüjate juhendamisel
 • Enda tegevusplaan müüjate sooritusvõime juhendamiseks

 

Koolituse täismaht on 16 akadeemilist tundi ning see kuulub täienduskoolituse õppekavarühma: juhtimine ja haldus

Kursuse hinnale 630.00 € lisandub käibemaks

Get a quote or book a course

Select course start date

When Where Consultant Price Quantity
When From:
To:
Where Consultant Price (+ VAT) Quantity
Personaalne lahendus

Anna meile võimalus pakkumus teha.

Võta meiega ühendust

Register


Get a quote