Mõjuv esinemine

About the course

Alati ei ole võimalik end kohtumiseks või esinemiseks põhjalikult ettevalmistada. Kuidas tulla sellistest olukordadest mõjuvalt välja?

Kellele?

Kursus “Mõjuv esinemine” on mõeldud kõigile, kes vajavad head esinemisoskust.

Customized solution

Do you need another date option? Does your company have a lot of people wishing to join? Let us create a customized solution for you!

Read more

Eesmärk ja tööviisid

Kursuse eesmärk on enesekindla ja mõjuva esinemisoskuse arendamine. Kursusel osalejal on võimalus arendada oma kõne- ja esinemisoskust, kuna ta

 • teab, kuidas panna teised ennast kuulama
 • oskab analüüsida esinemisolukordi
 • teab oma esinemise tugevaid ja arendamist vajavaid külgi
 • oskab paremini esinemiseks ette valmistuda
 • oskab kasutada erinevaid meetodeid oma sõnumile heakskiidu saavutamiseks
 • oskab oma sõnavõttu paremini näitlikustada
 • teab, kuidas edukalt juhatada koosolekut või juhtida vestlust
 • saab juurde enesekindlust esinemiseks erinevates olukordades

Töötamisviis: Osalejad teevad individuaaltöid, mis salvestatakse videona.
Saab tagasisidet oma tugevate ja arendamist vajavate külgede kohta.

Käsitletavad teemad

Esinemiskindluse saavutamine

 • Isikupära ja sellest lähtuv sõnum
 • Rambipalaviku põhjused, tagajärjed ja selle võitmine
 • Asend, liigutused, liikumine, miimika

Hääle kasutamine

 • Kõne selgus ja tugevus, artikulatsioon
 • Kõne vahelduvus, rõhud, hingestamine

Kuulajate kaasamine

 • Side kuulajatega
 • Kuulajate aktiveerimine
 • Vestluse juhtimine

Sõnumile aktsepti saavutamine

 • Müüv esinemine
 • Toote esitlemine
 • Firma esitlemine

Esinemiseks valmistumine

 • Ettevalmistus ja harjutamine
 • Abivahendite kasutamine sealhulgas MS PowerPoint

Enese arendamine

 • Oma tugevate ja nõrkade külgede välja selgitamine
 • Tugevate külgede arendamine

Koolituse täismaht on 8 akadeemilist tundi ning see kuulub täienduskoolituse õppekavarühma: juhtimine ja haldus

 

Läbiviija: Kaido Vestberg

Kursuse hinnale 350.00 € lisandub käibemaks

Get a quote or book a course

Select course start date

When Where Consultant Price Quantity
When From:
To:
Where Consultant Price (+ VAT) Quantity
Customized solution

Do you need another date option? Does your company have a lot of people wishing to join? Let us create a customized solution for you!

Read more

Register

$350.00

You can only pay by invoice. The invoice and the confirmation for your booking, will be sent to you by e-mail when the booking has been approved.

Get a quote