20 uut müügikompetentsi 3. millenniumil

Müügi põhitõed ja 32 baaskompetentsi ei kao kuhugi, vaid tulevad uuenevas maailmas aina säravamalt esile. Tehnoloogia teeb võimalikuks mitteoluliste tegevuste automatiseerimise. Tänu sellele saavad ja peavad müügiinimesed keskenduma eelkõige vaid müümisele ning pääsevad kõiksugu asendustegevustest.

Seejuures on tehnoloogia areng loonud võimalusi ka veelgi paremaks klientide mõjutamiseks. Müügiinimesedki peavad ajaga kaasas käima ja omandama muutuste käigus uusi kompetentse. 3. millennium on endaga kaasa toonud vajaduse läheneda klientidele ja nendega suhelda teisiti kui seda on varem tehtud. Mercuri Internationali rahvusvaheliste ekspertide poolt kokku pandud 20 uut müügikompetentsi teevad kaasaegse müügiinimese oma töös võimekamaks ja efektiivsemaks.

Allpool on kirjeldatud 20 uut kompetentsi ning seejärel tuletatud meelde 32 endiselt kehtivat ja vajalikku baaskompetentsi.

 1. Interneti abil uute väljavaadete tuvastamine ja eesmärgistamine
 2. Sotsiaalmüük uute klientide võitmiseks
 3. Tasuta jagamise oskuslik kasutamine lead-ide saamiseks
 4. Müügitunneli efektiivne kasutamine
 5. Müügiprotsessi sidumine ostuteekonna ja 3 ostuajendiga
 6. Interneti kasutamine kontakti ettevalmistamiseks
 7. Sotsiaalmeedia kasutamine kliendiga kontakti hoidmiseks
 8. Ostusituatsiooni diagnoosimine
 9. Uute vahendite ja meetodite kasutamine müügisituatsiooni avastamiseks
 10. 3D argumenteerimine
 11. Lugude kasutamine mõjutamiseks
 12. Esitlused üks-ühele ja suuremale auditooriumile
 13. Tahvelarvuti kasutamine üks-ühele kohtumisel
 14. Veebikoosolekute kasutamine lahenduse ja pakkumise esitlemiseks, projekti jälgimiseks
 15. Konkureeriv müük
 16. Arvutis või tahvlis lugemiseks pakkumise tegemine
 17. Uute vastuväidete käsitlemine
 18. Virtuaalvahendite kasutamine
 19. Lojaalsuse loomine läbi sotsiaalmeedia
 20. Erinevate müügimudelite kasutamine

Kui ülalpool nimetatud on pigem uudsed, 3. millenniumi müügioskused, siis allpool toodud 32 teada-tuntud müügi baaskompetentsi on endiselt kehtivad ja teevad seda tõenäoliselt ka tulevikus.

 1. Struktuur
 2. Müümine : Panustamine
 3. Kontakti loomine
 4. Kliendi tundmine
 5. Ettevalmistus
 6. Vajaduste kaardistamine
 7. Peidetud vajaduste kaardistamine
 8. Vajaduste – soovide – eesmärkide mõistmine
 9. Kaardistamise tehnikad
 10. Ümbersõnastamine
 11. Personaalsus
 12. Kohtumise juhtimine
 13. Usalduse loomine
 14. Vajaduse müük
 15. Lahenduse müük
 16. Väärtuspõhine müük
 17. Argumenteerimine
 18. Omadustele tugineva kasu tõestamine
 19. Pakilisuse müük
 20. Konkureeriv müük
 21. Vastuseisu ületamine
 22. Vastuväidete käsitlemine
 23. Hinna käsitlemine
 24. 3 viimast vastuväidet
 25. Hinna müümine
 26. Läbirääkimiste oskused
 27. Ostja taktika juhtimine
 28. Tingimise vältimine
 29. Konkurentsi vähendamine
 30. Tõendamiskohustuse ümberpööramine
 31. Otsusele suunamine
 32. Lojaalsuse ehitamine

3. millenniumi müügimaailmas hakkama saamiseks tuleb aegumatuid 32 müügioskust täiendada uute 20 müügikompetentsiga. Kui Sul tekkis huvi, mida need 20 värsket kompetentsi endast kujutavad ning kuidas neid vanadega kombineerida, on meie värske kursus Tulemuslik müügitöö 3. millenniumil” ,suurepärane koht uute võimaluste avastamiseks  ning endas 3. millenniumi müüja leidmiseks.