Inimeste juhtimine

About the course

Sinu olukord

Sinu ülesanne on koos alluvatega saavutada püstitatud eesmärgid. See kursus on kasulik neile juhtidele, kes otsivad kindlust tegutsemises, tugevat platvormi otsustes, oskusi mõjutamiseks ning võimalusi alluvatega koostöö parandamiseks.

Kursuse eesmärk ja tööviisid

Kursuse eesmärk on tutvustada osalejatele meetodeid, mille abil nad saavad toetada ja juhtida rühma ning üksikisikute tööd. Töömeetodid: loengud, arutelud, individuaal- ja rühmatööd ning enda töö analüüsimine, testid. Osaleja koostab plaani oma töö tõhustamiseks juhina.

Personaalne lahendus

Anna meile võimalus personaalne pakkumus teha.

Võta meiega ühendust

Kursuse eesmärk ja tööviisid

Kursuse eesmärk on tutvustada osalejatele meetodeid, mille abil nad saavad toetada ja juhtida rühma ning üksikisikute tööd. Töömeetodid: loengud, arutelud, individuaal- ja rühmatööd ning enda töö analüüsimine, testid. Osaleja koostab plaani oma töö tõhustamiseks juhina.

Käsitletavad teemad

 • Juhi vastutus ja ülesanded
 • Eesmärkide püstitamine
 • Tulemus-panus-pädevus-eeldused mudel
 • Inimeste juhtimise tulemuslikkust mõjutavad tegurid
 • Juhtimiskontakti õnnestumise eeldused
 • Hea inimeste juhi omadused
 • Alluva vajadused juhtimiseks
 • Alluvate juhtimisvajaduste mõju juhi juhtimisviisile
 • Juhi enda juhtimismotiivid
 • Teadliku ja professionaalse juhtimisviisi arendamine
 • Inimeste juhtimise vahendid
 • Efektiivne nõupidamine juhi töövahendina

 

 • Personali motivatsiooni mõjutamine
 • Hoiakute mõju tegutsemisele
 • Motivatsiooni kasutamine töötulemuste mõjutamiseks
 • Enese motiveerimine
 • Isiklik mõjutamine
 • Ideede esitamine
 • Juhi ja alluva koostöö
 • Tagasiside andmine ning vastuvõtmine
 • Personali arendamine
 • Arenguvestluste läbiviimine
 • Organisatsiooni arendamine

Kursuse hinnale 630€ lisandub käibemaks.

Get a quote or book a course

Select course start date

When Where Consultant Price Quantity
When From:
To:
Where Consultant Price (+ VAT) Quantity
Personaalne lahendus

Anna meile võimalus personaalne pakkumus teha.

Võta meiega ühendust

Register

$850.00


Get a quote