MÜÜGIKOOLITUS

Edukaks müügiks arendame organisatsioone ja aitame vallandada inimestes peituva potentsiaali.

Kasvata oma äri

PERSONAALNE

Analüüsides vajadusi, loome arenguprogrammi, mis vastab väljakutsetele nii üksikisiku, organisatsiooni kui ka segmendi tasandil

Vaata lisaks

GLOBAALNE

Me töötame meeskondade ja piiride üleselt kogu organisatsiooni arendamisel. Meie konsultandid töötavad enam kui 50 riigis.

DIGITAALNE

Me teeme õppimise kättesaadavaks läbi erinevate ajakohaste seadmete ja meetodite kõikidele soovitud töötajatele.

MERCURI TEENUSED

Strateegilise pädevuse juhtimine

Kõiki töötajaid hõlmav firmasisene arenguprogramm, mis koostatakse teie organisatsiooni pädevustaseme tõstmiseks, ühendades pädevuse arengu strateegiliste eesmärkidega.

Read more

Müügiprotsesside konsulteerimine

Müügiprotsesside optimeerimise meetod, mis hõlmab struktuure, vahendeid ja inimressursse ning mille eesmärgiks on leida kasutamata potentsiaal. Protsessi käigus analüüsime müügitegevuste otstarbekust ja efektiivsust ning hindame ressursside kasutamist.

Read more

Personaalne juhendamine

Mercuri konsultant aitab töötajal leida võimalusi, mis tagavad eesmärgipärase tegutsemise. Igapäeva tööd jälgides ja tagasisidet andes aitab konsultant kindlustada eesmärkide täitmise.

Read more

Avatud koolitused

Mercuri Ärikooli (Mercuri Business School) kursuste hulgast saad leida endale sobiva lahenduse. Meie koolitusnõustaja aitab vajadusel valikut langetada.

Read more
Kes me oleme

Kes me oleme ja mis väärtust me pakume

Inimeste ja protsesside arendamise kaudu müügiedukust võimaldavad müügieksperdid. Me pakume klientidele kohandatud lahendusi müügitulemuse ja müügiedukuse saavutamiseks.

Read more

News and insights