MERCURIST

30 aastat kogemusi Eestis ettevõtete, ettevõtjate ning töötajate koolitamisel ja nõustamisel on andnud meile piisava pagasi suutmaks välja selgitada ja lahendada ka kõige sügavamal peituvaid kitsaskohti.

Mercuri rahvusvaheliste ekspertide poolt koostatud strateegiate ja lähenemise abil suudame pakkuda lahendusi, mis töötavad nii praegu kui ka tulevikus.

VISIOON

Olla globaalselt tunnustatud ekspert müügivaldkonnas.

MISSIOON

Aidata luua ja rakendada ettevõtete strateegiaid, arendada inimesi ja protsesse ning saavutada seeläbi suurepäraseid müügitulemusi.

Väärtused

Mercuri ja selle töötajate põhiväärtusteks on keskendumine tulemustele, tipptasemel müük, valmisolek muutusteks, koostöö ning ausus ja eetilisus (REACH). Niimoodi saame koostööpartnereile pakkuda investeeringu tasuvust parandades protsesside tõhusust, optimaalsemat müüki, käibe kasvu, kliendirahulolu tõusu ja kordusoste.

  • Result oriented (keskendumine tulemustele)
  • Excellence in sales (tipptasemel müük)
  • Ability to change (valmisolek muutusteks)
  • Collaboration (koostöö)
  • Honesty and integrity (ausus ja eetilisus)

 

”Töötades klientidega üle maailma usub Mercuri International kui rahvusvaheline organisatsioon, et ühtne kultuuriline lähtekoht ja väärtused loovad baasi tulemuslikuks tegutsemiseks. ”

Firma ajalugu

Mercuri International sündis 2 mehe – Rootsi tööstur Curt Abrahamson ja Heinz Goldman (Goldman Instituut), koostööst rohkem kui pool sajandit tagasi. Viimase kolme aastakümne jooksul on Mercurist saanud rahvusvaheline tipptegija, kohalolekuga enam kui 50 riigis.

Kogu tegutsemisaja jooksul on Mercuri aidanud ka kõige suurematel organisatsioonidel tõsta oma müük uuele tasemele. Sama edukalt oleme töötamas väikeste ja keskmist mõõtu ettevõtetega.

1997. aastast on Mercuri omanikuks Rootsi investorettevõte Bure. Nende spetsialiteediks on õppimise ja haridusturu ettevõtted.

Pidevalt arenedes ning endaga uusi üksusi liites on Mercuri kindlalt kanda kinnitanud müügivaldkonna konsultatsiooni ja ettevõtte tulemuste parandamisele suunatud tegijana.

Oleme strateegilised koostööpartnerid müügi edendamisel mitmete rahvusvaheliste kontsernide jaoks.

Mercuri Eestis

Esimesed koolitused Eestis viidi läbi 1980-ndate lõpus. Esimesed 4 inimest alustasid Mercuri Eestis tööd 1. juunil 1990.