Hea müüja valdab müügipsühholoogiat

Tulemuslik müük läbi müügipsühholoogia

Miks ühel müügiinimesel õnnestuvad müügitehingud aga teisel mitte? Kas küsimus on ainult säravates silmades ning soodsas hinnas. Ei! Müük ei ole õhinapõhine ettevõtmine, vaid hästi läbi mõeldud strateegiline tegevus. Selleks, et müügiprotsessi edukalt juhtida, on oluline mõista ostjat. Kui ostja ei taha osta, siis ka kõige kvaliteetsem kaup jääb lattu. Järelikult on potentsiaalse ostja tundmine ülioluline.
Mõistes müügipsühholoogiat on kerge müügiprotsessi juhtida – luua ostjatega kontakti, tutvustada tooteid, tulla toime vastuväidetega  ning seejärel tulemuslikult müüa. Müügipsühholoogia tundmine võimaldab mõista, kuidas inimesed teevad oma ostuvalikuid ning miks teatud tooteid eelistatakse.

Müügipsühholoogias on 4 olulist komponenti:

  1. Hea esmamulje jätmine ning esmase kontakti loomine
  2. Oskus kliendiga vestelda ning müügiprotsessi juhtida
  3. Ühiste väärtuste leidmine kliendiga ning väärtuspõhine müük
  4. Enda tundmine ja motiveeritus

Professionaalse müügi puhul on kõik komponendid olulised, kuid kõige olulisem on müüja motiveeritus. Kui ei ole motivatsiooni, siis võib ju teada häid müügistrateegiaid, kuid müük ei  edene. Kui ollakse motiveeritud, siis suudetakse parimal võimalikul moel oma teadmisi kasutada ning senisest tulemuslikumalt müüa

Müügipsühholoogia koolitusel on võimalus saada uusi teadmisi ning värskendada oma motivatsiooni.