Võimalusest tellimuseni O2O: 2020-02-17 10:00:00 – 2020-02-18 17:00:00

Sinu olukord

Sina ise või sinu juhitav meeskond panustab liiga palju võimalustele, millest tellimusi ei tule. Pakkumised ei ole koostatud atraktiivselt, need ei toeta suurtellimuste saamist. Palju suheldakse inimestega, kes tegelikult ei otsusta. Lahendusettepanekute esitlemine pole sobiv tehingu võitmiseks.

Kursuse eesmärk ja tööviisid

Mercuri kogemusõppe meetodil loodud unikaalse kursuse käigus õpib osaleja
tuvastama takistusi, mis tekivad võimaluste realiseerimisel tellimusteks
määratletud takistusi efektiivselt ületama
tõstma enda edukust tellimuste saamisel

Kursuse käigus mängitakse lauamängu, mille abil lahendavad meeskonnad valitud konkreetset juhtumit – isiklik mängukogemus õpetab iga osaleja jaoks just neid nüansse, mis temale teadvustuvad.

NB! Paralleelselt mänguga analüüsitakse oma konkreetset kliendijuhtumit ning koostatakse õpitavate põhimõtete järgi parim pakkumine kasutamiseks reaalses müügitöös kursusele järgnevalt.

Kursuse sisu: Eesmärk ja töömeetodid: Võimaluse hindamine 3 elemendi abil – juhtumianalüüs Lahendusstrateegia – müügiolukorra väljaselgitamine – lahenduse kujundamine Kontaktisikute positsioneerimine – kontaktikaardid – skeemi koostamine – üksikeesmärgid Lahenduse esitlemine – struktuur – põhikomponendid Kokkuvõte ja tegevuskavad Koolituse täismaht on 16 akadeemilist tundi ning see kuulub täienduskoolituse õppekavarühma: juhtimine ja haldus Läbiviija: Kaido Vestberg

To registration
Loading Map....

Register

Bookings are closed for this event.