Strateegilised läbirääkimised

About the course

Kas oskate teha vahet millised on müügi- ja strateegilised läbirääkimised? Millised on edukate strateegiliste läbirääkimiste etapid? Kuidas neid etappe läbida? Kuidas keeruliste oponentidega või olukordadega toime tulla?

Personaalne lahendus

Kuupäevad ei sobi? Sinu organisastioonis on enam inimesi, kes seda koolitust vajavad. Soovid seda koolitust kohandada enda organisatsiooni tarbeks? Leiame koos lahenduse.

Kontakt

Sinu olukord

Kursus “Strateegilised läbirääkimised” on mõeldud juhile, müügijuhile või müüjale, kelle ülesandeks on läbi viia strateegilised läbirääkimised ning kes soovib parandada enda läbirääkimiste oskust keerulises olukorras, kus klient on halvimal juhul pidamas kidakeelset positsiooniläbirääkimist Sinu pakutava lahenduse tingimuste üle. Mis on põhilised erinevused müümise ja läbirääkimiste vahel? Millised on edukate läbirääkimiste põhietapid? Kuidas edukalt kõiki protsessi etappe läbida? Kuidas keeruliste inimeste ja olukordadega hakkama saada?

Eesmärgid ja tööviisid

 • Värskendada praktilisi ja teoreetilisi teadmisi ning oskuseid läbirääkimistest
 • Anda võimalus mõista oma tänaseid tegutsemisviise, oskusteabest tegutsemise ja harjumusteni
 • Tõsta läbirääkimiste mõjusust ja tõhusust
 • Luua eeldused tulevaste edukate läbirääkimiste nautimiseks

Loengud toimuvad klassiruumis ning vahelduvad individuaal- ja rühmatöödega. Kursuse lõpus osaleja täidab isikliku tegevusplaani kursusel õpitu baasil ja enda tööst lähtuvalt. Koolituse täismahus läbinutele ja personaalse tegevusplaani koostanutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse läbiviija Kaido Vestberg

Selle koolituse rahvusvaheline leht

Käsitletavad teemad

 • Mis on läbirääkimistel oluline ja keeruline
 • Müügi ja läbirääkimiste erinevus
 • Ärimeelsus läbirääkimistel
 • Harvardi läbirääkimiste kontseptsiooni
  viis põhimõtet
 • Lähenemisviisid läbirääkimistel

Läbirääkimisprotsessi etapid:

1. Ettevalmistus

 • Positsioon ja huvi
 • Fikseeritud ja muutuvad muutujad

2. Arutelu

 • Parim alternatiiv läbiräägitud kokkuleppeks (BATNA)
 • Võimaliku kokkuleppe tsoon (ZOPA)
 • Passiivne, tavaline ja aktiivne kuulamine

3. Pakkumus

 • Läbirääkimiste kuldreegel
 • Muutujate liigitus
 • Hinnaläbirääkimised

4. Kokkulepe

 • Jõudude tasakaal
 • Enesekindlus läbirääkimistel
 • Ostjate trikkide kasutamine
 • Läbirääkimiste taktikaid

Tegevusplaan enda läbirääkimise tehnika arendamiseks

Koolituse täismaht on 16 akadeemilist tundi ning see kuulub täienduskoolituse õppekavarühma: juhtimine ja haldus

Get a quote or book a course

Select course start date

When Where Consultant Price Quantity
When From:
To:
Where Consultant Price (+ VAT) Quantity
Personaalne lahendus

Kuupäevad ei sobi? Sinu organisastioonis on enam inimesi, kes seda koolitust vajavad. Soovid seda koolitust kohandada enda organisatsiooni tarbeks? Leiame koos lahenduse.

Kontakt

Register


Get a quote