Strateegilised läbirääkimised

About the course

Kas oskate teha vahet millised on müügi- ja strateegilised läbirääkimised? Millised on edukate strateegiliste läbirääkimiste etapid? Kuidas neid etappe läbida? Kuidas keeruliste oponentidega või olukordadega toime tulla?

Personaalne lahendus

Kuupäevad ei sobi? Sinu organisastioonis on enam inimesi, kes seda koolitust vajavad. Soovid seda koolitust kohandada enda organisatsiooni tarbeks? Leiame koos lahenduse.

Kontakt

Sinu olukord

Kursus “Strateegilised läbirääkimised” on mõeldud juhile, müügijuhile või müüjale, kelle ülesandeks on läbi viia strateegilised läbirääkimised ning kes soovib parandada enda läbirääkimiste oskust keerulises olukorras, kus klient on halvimal juhul pidamas kidakeelset positsiooniläbirääkimist Sinu pakutava lahenduse tingimuste üle. Mis on põhilised erinevused müümise ja läbirääkimiste vahel? Millised on edukate läbirääkimiste põhietapid? Kuidas edukalt kõiki protsessi etappe läbida? Kuidas keeruliste inimeste ja olukordadega hakkama saada?

Eesmärgid ja tööviisid

 • Värskendada praktilisi ja teoreetilisi teadmisi ning oskuseid läbirääkimistest
 • Anda võimalus mõista oma tänaseid tegutsemisviise, oskusteabest tegutsemise ja harjumusteni
 • Tõsta läbirääkimiste mõjusust ja tõhusust
 • Luua eeldused tulevaste edukate läbirääkimiste nautimiseks

Loengud toimuvad klassiruumis ning vahelduvad individuaal- ja rühmatöödega. Kursuse lõpus osaleja täidab isikliku tegevusplaani kursusel õpitu baasil ja enda tööst lähtuvalt. Koolituse täismahus läbinutele ja personaalse tegevusplaani koostanutele väljastatakse tunnistus.

Kursuse läbiviija

Kaido Vestberg

Käsitletavad teemad

 • 3 eeldust läbirääkimisteks
 • Läbirääkimiste konteksti analüüs
 • Eesmärkide seadmine
 • Strateegia määratlemine
 • Erinevad läbirääkijate profiilid
 • Positsiooni ja seisukohtade tagant huvide tuvastamine
 • Erinevate läbirääkimisstiilidega toimetulek
 • 3 erinevat viisi info haldamiseks
 • Läbirääkimiste raamistiku määratlemine
 • 3 viga, mida vältida
 • 5 taktikat läbirääkimisteks
 • 3 lähenemisviisi järeleandmisteks
 • 4 põhimõtet kokkulepeteni jõudmisel
 • 8 taktikat, mida profid kasutavad
 • Assertiivsus rasketes olukordades
 • Tegevusplaan enda läbirääkimise tehnika arendamiseks

Koolituse täismaht on 16 akadeemilist tundi ning see kuulub täienduskoolituse õppekavarühma: juhtimine ja haldus

Get a quote or book a course

Select course start date

When Where Consultant Price Quantity
When From:
To:
Where Consultant Price (+ VAT) Quantity
Personaalne lahendus

Kuupäevad ei sobi? Sinu organisastioonis on enam inimesi, kes seda koolitust vajavad. Soovid seda koolitust kohandada enda organisatsiooni tarbeks? Leiame koos lahenduse.

Kontakt

Register

You can only pay by invoice. The invoice and the confirmation for your booking, will be sent to you by e-mail when the booking has been approved.

Get a quote