Strateegiline planeerimine

About the course

Mercuri kursus “Strateegiline planeerimine” on mõeldud ettevõtete tippjuhtidele, müügi-, turundus- ja tootejuhtidele, kelle ülesandeks on strateegia väljatöötamine ja selle elluviimine.

Personaalne lahendus

Anna meile võimalus personaalne pakkumus teha.

Võta meiega ühendust

Eesmärk

Kursuse eesmärgiks on anda osalejale ideid ja vahetada kogemusi, mille abil on tal võimalus arendada strateegilise planeerimise protsessi, kuna ta

 • omab ülevaadet strateegilise planeerimise protsessist
 • oskab paremini püstitada firma eesmärke
 • oskab paremini analüüsida firma, selle tegevuse ja personali olukorda
 • suudab hinnata eesmärkide saavutamiseks vajalikku tööpanust, pädevust ja ressursse
 • suudab arendada müügitööd ja teenindust ettevõtte konkurentsivahendina
 • oskab süstemaatiliselt arendada müügi- ja teeninduspersonali

 

Kursuslased saavad mõtteid ja tööriistu strateegia väljatöötamiseks ja täideviimiseks.

Tööviisid: Loengud, arutelud, rühma- ja individuaaltööd

Käsitletavad teemad

 • Planeerimine ja prognoosimine
 • Visioon, missioon ja äriidee
 • Firma olukorra hindamine
 • Pikaajalised eesmärgid
 • Põhistrateegia
 • Turupotentsiaal ja konkurentsistrateegia
 • Turukommunikatsioon
 • Kliendi otsused ostuprotsessis
 • Müügiprotsessi analüüs
 • Tulemus- panus- pädevus- eeldused mudel
 • Müügi lähteplatvormi hindamine ja kasutamine
 • Klienditeeninduse kvaliteedi hindamine ja arendamine
 • Korduvoste mõjutavad tegurid
 • Personali arendamine
 • Taktikalised abinõud
 • Juhi arenguvajadused

Koolituse täismaht on 8 akadeemilist tundi ning see kuulub täienduskoolituse õppekavarühma: juhtimine ja haldus

Kursuse lõpus väljastatakse osalejale tunnistus.
Täienduskoolituse õppekavarühm: ärindus ja haldus

Kursuse hinnale 400.00 € lisandub käibemaks.

Get a quote or book a course

Select course start date

When Where Consultant Price Quantity
When From:
To:
Where Consultant Price (+ VAT) Quantity
Personaalne lahendus

Anna meile võimalus personaalne pakkumus teha.

Võta meiega ühendust

Register


Get a quote