Müügipersonali juhtimine

About the course

Kuidas juhtida müügiinimesi võimalikult optimaalselt ja edukalt? Õpi tundma ennast ja efektiivseid meetodeid ning töövahendeid, mis parandavad sinu müüjate müügisooritusi.

Kellele?

“Müügipersonali juhtimine” on kursus müügijuhtidele, kes vastutavad ettevõte müügitulemuste eest ja kellel on müügiga tegelevad alluvad, sh maatriksstruktuuris.

Personaalne lahendus

Kuupäevad ei sobi? Anna meile võimalus personaalne pakkumine teha.

Kontakt

Miks?

Kursuse eesmärk on arendada osaleja müügijuhtimisalaseid meetodeid ja töövahendeid tagamaks müüjate efektiivseim müügisooritus.

Kursuse läbides oskad Sa hinnata müüjate pädevust ning töö- ja müügitulemusi, läbi mille ka edaspidi tegevusi paremini optimeerida ja ideid rakendada. Sa teadvustad hetkeolukorda ja oskad oma juhtimisstiili kohandada sellele vastavalt, et saavutada ühtne arusaam ja sära inimeste silmades. Sul on kõik eeldused saavutamaks vaid parimaid tulemusi.

Käsitletavad teemad

  • Müügijuhtkonna tähtsus ja mõju firma töö tulemusele
  • Müüjate süstemaatiline hindamine
  • Müügi lähteplatvormi loomine ja kasutamine
  • Müüjate tegevuse võrdlemine ja planeerimine
  • Müüjate töö kliendiga
  • Müügijuhtkonna roll inimeste juhtimises
  • Müüjate arendamine
  • Juhtimise efektiivsuse tegurid
  • Müüjate valimine
  • Personaalne egevusplaan oma töö tõhustamiseks

Kursus on üles ehitatud võimalikult mitmekülgselt. Lisaks loengutele, aruteludele ning individuaal- ja rühmatöödele, toimuvad ka situatsiooni-harjutused, testid ja enda töö analüüsimine, et õppida uute teadmiste rakendamist. Kursuse jooksul koostavad kõik osalejad tegevusplaani oma töö tõhustamiseks müügipersonali juhtimiseks.

Koolituse täismaht on 16 akadeemilist tundi ning see kuulub täienduskoolituse õppekavarühma: juhtimine ja haldus. Koolituse täismahus läbinutele ja personaalse tegevusplaani koostanutele väljastatakse tunnistus.

Kursuse läbiviija

Kaido Vestberg

Kursusel osaleja tagasiside: 

Väga hea mulje jäi, infot oli rohkel ja usun, et kasutegur saab olema suur! Nüüd saab teooria rakendada. Mercuri alati olnud minu jaoks kõrgel tasemel. Soovitan alati seda firmat kasutada. Annes Täht müügidirektor Rapid Security

Get a quote or book a course

Select course start date

When Where Consultant Price Quantity
When From:
To:
Where Consultant Price (+ VAT) Quantity
Personaalne lahendus

Kuupäevad ei sobi? Anna meile võimalus personaalne pakkumine teha.

Kontakt

Register

$800.00


Get a quote