Konsulteeriv müük

About the course

Tule õpi efektiivset lähenemist kliendile, mis ühtlasi loob ka usaldusväärse ja soodustava õhkkonna ostmiseks.

Konsulteeriv müük (ehk nõuandev müük) on üks neljast tüüpilisest müügiolukorrast, osa Mercuri Internationali baaskontseptsioonist Diferentseeritud müük.

Personaalne lahendus

Anna meile võimalus personaalne pakkumine teha.

Read more

Sinu olukord

Sa oled kogenud müüja, võtmekliendihaldur või juht, kes peab läbirääkimisi klientettevõtte juhtkonna tasandil:

 1. Vajalik on klientettevõtte olukorra väga hea tundmine
 2. Kliendi poolt oodatakse suurt lisaväärtust müüjalt
 3. On vaja leida parim lahendus kliendi probleemile ja müüa seda konkurentidest paremini.

Eesmärk ja tööviisid

Konsulteeriva müügikoolituse eesmärgiks on määratleda olukorrad, kus on vaja ja saab kasutada konsulteerivat müüki ning aidata osalejatel saavutada soovitud eesmärke rasketes müügiolukordades kasutades konsulteeriva müügi põhimõtteid ja vahendeid. Tööd toetavad loengud ja arutlused, individuaalsed ülesanded, analüüsid ja rühmatööd.

Kursuse lõpus osaleja täidab isikliku tegevusplaani enda konsulteeriva müügiviisi arendamiseks ning kursuse lõpus väljastatakse osalejale tunnistus või tõend.
Täienduskoolituse õppekavarühm: ärindus ja haldus.

Käsitletavad teemad

 • Konsulteeriva müügi olukord
 • Kliendi kasu, väärtus
 • Konsulteeriva müügi elemendid
 • Sihtide ja eesmärkide analüüsimine
 • Takistuste väljatoomine
 • Väärtusliku USP demonstreerimine
 • Tegevuste pakilisusele rõhumine
 • Kliendiga koostöö süvendamine
 • Tegevusplaan konsulteeriva müügiviisi arendamiseks

Koolituse täismaht on 16 akadeemilist tundi ning see kuulub täienduskoolituse õppekavarühma: juhtimine ja haldus

Get a quote or book a course

Select course start date

When Where Consultant Price Quantity
When From:
To:
Where Consultant Price (+ VAT) Quantity
Personaalne lahendus

Anna meile võimalus personaalne pakkumine teha.

Read more

Register


Get a quote