Müügi tulevik

Millised on trendid, mis kujundavad müügi tulevikku? Avaldame 10 kõige olulisemat trendi, mis mõjutavad lähiaastatel kõige rohkem müüki ja turundust ning mida ärijuhid peavad kõige kriitilisemaks, et jääda tulevikus konkurentsivõimeliseks.

Download the full report

Müügi tulevik - müük muutub kiiremini kui kunagi varem

Kuidas peaksime orienteeruma ettevõtluskeskkonna kiirete muutuste keskel? Millised tehnoloogiad on olulised? Millesse peame pikas perspektiivis investeerima? Ja kuidas olla kindel, et teeme õigeid otsuseid? Kutsusime ärijuhte osalema meie uuringus The Future State of Sales, eesmärgiga selgitada, millised trendid on nende tulevase äritegevuse jaoks kõige olulisemad. Meie küsitlusele vastas üle 1000 juhi 30 riigist. Kõhutundele lisaks tasub kindlasti ka selle uuringu tulemustega tutvuda.

”Need, kes mõistavad, kuidas kohaneda nende kiirete muutustega ja muuta need muutused võimalusteks, on tulevikus võitjad. Küsimus on vaid selles, kuidas neid tabada. ”

Henrik Larsson-Broman, uuringu juht ja autor

Mõned aruande järeldused...

85 %...

...ettevõtete juhid ütlevad, et kliendiväärtusele orienteeritus on tulevase edu jaoks kriitilise tähtsusega

68%...

ettevõtete juhtidest peab kaugmüüki tuleviku konkurentsivõime seisukohalt kriitiliseks

75 %...

...ettevõtete juhid peavad uute toodete ja teenuste uuendamist ettevõtte edu seisukohalt ülioluliseks.

The future state of sales report

Me loodame, et esitatud suundumused annavad teile inspiratsiooni ja juhiseid, et juhtida oma ettevõtet õiges suunas. Tarkade otsuste tegemisega võivad trendid kiirendada organisatsiooni ja viia paremate tulemusteni. Samal ajal võivad töötajad tunda end rohkem motiveerituna ja uhkena, et nad töötavad kaasaegses, tulevikku suunatud ettevõttes.