Võimalusest tellimuseni O2O

About the course

Sinu olukord

Sina ise või sinu juhitav meeskond panustab liiga palju võimalustele, millest tellimusi ei tule. Pakkumised ei ole koostatud atraktiivselt, need ei toeta suurtellimuste saamist. Palju suheldakse inimestega, kes tegelikult ei otsusta. Lahendusettepanekute esitlemine pole sobiv tehingu võitmiseks.

 

Personaalne lahendus

Need kuupäevad ei sobi Sulle? Sinu firmas on enam kolleege, kellele see koolitus sobib? Sa soovid kohandada seda koolitust enda firma jaoks? Leiame koos lahenduse.

Kontakt

Kursuse eesmärk ja tööviisid

Mercuri kogemusõppe meetodil loodud unikaalse kursuse käigus õpib osaleja

tuvastama takistusi, mis tekivad võimaluste realiseerimisel tellimusteks

määratletud takistusi efektiivselt ületama

tõstma enda edukust tellimuste saamisel

Kursuse käigus mängitakse lauamängu, mille abil lahendavad meeskonnad valitud konkreetset juhtumit – isiklik mängukogemus õpetab iga osaleja jaoks just neid nüansse, mis temale teadvustuvad.

NB! Paralleelselt mänguga analüüsitakse oma konkreetset kliendijuhtumit ning koostatakse õpitavate põhimõtete järgi parim pakkumine kasutamiseks reaalses müügitöös kursusele järgnevalt.

Kursuse sisu

 • Võimaluse hindamine 3 elemendi abil
  – juhtumianalüüs
 • Lahendusstrateegia
  – müügiolukorra väljaselgitamine
  – lahenduse kujundamine
 • Kontaktisikute positsioneerimine
  – kontaktikaardid
  – skeemi koostamine
  – üksikeesmärgid
 • Lahenduse esitlemine
  – struktuur
  – põhikomponendid
 • Kokkuvõte
 • Personaalse tegevusplaani koostamine

Koolituse täismaht on 16 akadeemilist tundi ning see kuulub täienduskoolituse õppekavarühma: juhtimine ja haldus. Koolituse täismahus  läbinutele ja personaalse tegevusplaani koostanutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse läbiviija

Kaido Vestberg

Get a quote