Väärtuspõhine müük

About the course

Eesmärgid:

  • Veelgi parem arusaamine, mida väärtus tähendab klientide jaoks
  • Oma mõjujõu suurendamine, suhtlemise ja hinnaläbirääkimiste oskuste arendamine
  • Müügi ja kasumlikkuse maksimeerimine, klientide rahulolu ja lojaalsuse suurendamine

Käsitletavad teemad

• Väärtuspõhise müügi mõistmine
• Konsulteeriv müügiviis väärtuspõhises müügis
• Empaatia ja projektiivsus, sh enda kohta küsimustik
• Väärtuspõhise müügi RISE protsess
• Etteantud juhtumi analüüs
• Kliendi olukorra mõistmine
• Kliendi eesmärgid ja motiivid
• Sidusrühma määratlus DMU
• Küsimuste kasutamise tehnika FOCA
• Kliendi kasu, müügiargumentide väljatoomine
• Kohandatud väärtuspakkumuse koostamine ja kvantifitseerimine ROI kujul
• Pakkumuse tõhus esitlusring
• Kliendi kaasamine
• Vastuväidete käsitlemise 7-etapiline tehnika kliendi pühendumuse saamiseks
• Hinna ja väärtusega seotud vastuväidete käsitlemise DESC tehnika
• Enda juhtumi analüüs ja planeerimine
• Personaalne tegevusplaan

Kursus on üles ehitatud võimalikult mitmekülgselt. Lisaks loengutele, aruteludele ning individuaal- ja rühmatöödele, toimuvad ka situatsiooni-harjutused, testid ja enda töö analüüsimine, et õppida uute teadmiste rakendamist. Kursuse jooksul koostavad kõik osalejad tegevusplaani oma töö tõhustamiseks.

Koolituse täismaht on 16 akadeemilist tundi ning see kuulub täienduskoolituse õppekavarühma:  Ärindus ja haldus.. Koolituse täismahus läbinutele ja personaalse tegevusplaani koostanutele väljastatakse tunnistus.

Kursuse läbiviija tutvustus: 

Kaido Vestberg

Vaadake lisa SIIT

Customized solution

Do you need another date option? Does your company have a lot of people wishing to join? Let us create a customized solution for you!

Read more

Get a quote or book a course

Select course start date

When Where Consultant Price Quantity
When From:
To:
Where Consultant Price (+ VAT) Quantity
Customized solution

Do you need another date option? Does your company have a lot of people wishing to join? Let us create a customized solution for you!

Read more

Register

Get a quote