Väärtuspõhine müük

About the course

Kliendid ootavad nüüd enamat kui lihtsalt head toodet – nad ootavad lahendusi oma äriprobleemidele. Väärtuspõhine müük aitab teie müügimeeskonnal püsida konkurentsivõimelisena  üha nõudlikumal turul.

Personaalne lahendus

Anna meile võimalus personaalne pakkumus teha

Read more

Eesmärgid

 • Veelgi parem arusaamine, mida väärtus tähendab klientide jaoks
 • Oma mõjujõu suurendamine, suhtlemise ja hinnaläbirääkimiste oskuste arendamine
 • Müügi ja kasumlikkuse maksimeerimine, klientide rahulolu ja lojaalsuse suurendamine

Teemad

 • Väärtuspõhise müügi mõistmine
 • Konsulteeriv müügiviis väärtuspõhises müügis
 • Empaatia ja projektiivsus, sh enda kohta küsimustik
 • Väärtuspõhise müügi RISE protsess
 • Etteantud juhtumi analüüs
 • Kliendi olukorra mõistmine
 • Kliendi eesmärgid ja motiivid
 • Sidusrühma määratlus DMU
 • Küsimuste kasutamise tehnika FOCA
 • Kliendi kasu, müügiargumentide väljatoomine
 • Kohandatud väärtuspakkumuse koostamine ja kvantifitseerimine ROI kujul
 • Pakkumuse tõhus esitlusring
 • Kliendi kaasamine
 • Vastuväidete käsitlemise 7-etapiline tehnika kliendi pühendumuse saamiseks
 • Hinna ja väärtusega seotud vastuväidete käsitlemise DESC tehnika
 • Enda juhtumi analüüs ja planeerimine
 • Personaalne tegevusplaan

Kursus on üles ehitatud võimalikult mitmekülgselt. Lisaks loengutele, aruteludele ning individuaal- ja rühmatöödele, toimuvad ka situatsiooni-harjutused, testid ja enda töö analüüsimine, et õppida uute teadmiste rakendamist. Kursuse jooksul koostavad kõik osalejad tegevusplaani oma töö tõhustamiseks.

Koolituse täismaht on 16 akadeemilist tundi ning see kuulub täienduskoolituse õppekavarühma: Ärindus ja haldus. Koolituse täismahus läbinutele ja personaalse tegevusplaani koostanutele väljastatakse tunnistus.

Vaadake esitlust siit

Läbiviija  tutvutus: Kaido Vestberg

Get a quote or book a course

Select course start date

When Where Consultant Price Quantity
When From:
To:
Where Consultant Price (+ VAT) Quantity
Personaalne lahendus

Anna meile võimalus personaalne pakkumus teha

Read more

Register

Get a quote